Javna nabava

Objavljeno 1.1.2012.

Zaprimanje e-računa

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja e-računa

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_prof. dr. sc. Ivanka Stričević
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Jozo Ivanović
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Sofija Klarin Zadravec
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa _ Amalija Babić
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Krešimir Nemec
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Ivana Prgin
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Ivana Puljiz
Izjava o postojanju nepostojanju sukoba interesa_Ivan Milanović-Litre
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Tamara Ilić Olujić
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa_Tomislav Milković

Popis gospodarskih subjekata sukladno čl. 80.  ZJN 2016

Popis gospodarskih subjekata sukladno čl. 80. ZJN 2016.

Procedure

Procedura nabava roba, usluga i radova
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_13. 1. 2022.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_7. 1. 2022.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_18. 8. 2021.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_7. 6. 2021.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_13. 4. 2021.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_7. 4. 2021.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_18. 3. 2021.
Registar ugovora jednostavna nabava 2019. EOJN RH
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_ 26. 11. 2020.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_EOJN RH_1. 1. 2018. – 1. 9. 2020.
Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2018.
Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2017.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2011. – 2017.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2011. – 2016.
Popis važećih ugovora 2015.
Popis važećih ugovora 2013.-2014.

 

Plan nabave

IV. Izmjene i dopune plana nabave 2023. – EOJN RH
III. Izmjene plana nabave 2023. – EOJN RH
II. Izmjene plana nabave 2023.
I. Izmjene i dopune plana nabave 2023. – EOJN RH
Plan Nabave 2023.
XIV. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
XIII. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
XII. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
XI. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
X. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
IX. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
VIII. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
VII. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
VI. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
V. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
IV. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
III. Izmjene i dopune plana nabave 2022. – EOJN RH
II. Izmjene Plana nabave 2022.
I. Izmjene Plana nabave 2022.
Plan Nabave 2022.
XII. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
XI. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
X. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
IX. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
VIII. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
VII. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
VI. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
V. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
IV. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
III. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
II. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
I. Izmjene i dopune plana nabave 2021. – EOJN RH
Plan nabave 2021.
XI. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020.  EOJN RH
X. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020.  EOJN RH
IX. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
VIII. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
VII. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
VI. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
V. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
IV. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
III. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
II. Izmjene i dopune Plana nabave iz 2020. – EOJN RH
I. Izmjena i dopuna Plana nabave 2020. – EOJN RH
Plan nabave 2020.
XVIII. Izmjena i dopuna plana nabave 2019. EOJN RH
XVII. Izmjene i dopune Plana nabave 2019. – EOJN RH
XVI. Izmjene i dopune Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
XV. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. – EOJN RH
XIV. izmjene i dopune Plana nabave 2019. – EOJN RH
XIII. izmjena i dopuna Plana nabave 2019. – EOJN RH
XII. izmjena i dopuna Plana nabave 2019. – EOJN RH
XI. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. – EOJN RH
X. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. – EOJN RH
IX. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. – EOJN RH
VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
VII. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
VI. izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
V izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
IV izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
III. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
II. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
I. Izmjena i dopuna Plana nabave 2019. godine – EOJN RH
Plan nabave 2019.
V. Izmjene i dopune Plana nabave 2018. godine
IV. Izmjene i dopune Plana nabave 2018.
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.
Plan nabave za 2018.
III. Izmjena i dopuna Plana nabave 2017.
II. Izmjene i dopune Plana nabave 2017.
I. Izmjene i dopune Plana nabave 2017.
Plan nabave za 2017.
II. Izmjena Plana nabave za 2016.
I. Izmjena Plana nabave za 2016.
Plan nabave za 2016.
Plan nabave 2015. 28. 8. 2015.
Plan nabave za 2014.
Plan nabave za 2013.
Plan nabave za 2013 – izmjena i dopuna.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvođenje radova sanacije ravnih prohodnih krovova (terasa) na 5. katu zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Dokumentacija o nabavi

Prilog I Tehničke specifikacije

Prilog II Troškovnik

Prilog III Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog IV Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 254. stavak 1. točka 2.

Prilog VA Opći uvjeti ugovora

Prilog VB Posebni uvjeti ugovora

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Inozemni znanstveni elektronički časopisi

Inozemni znanstveni elektronički časopisi (hrv-eng)

Grupa 1

Tehničke specifikacije

Popis ovlaštenih ustanova

Popis naslova

Troškovnik

Izjava o kriterijima za odabir ponude

Ugovor_G1

Izjava o nekažnjavanju

Tehničke specifikacije

Izjava o podmirenju PO i OMZO

Grupa 2

Tehničke specifikacije

Popis ovlaštenih ustanova

Popis naslova

Troškovnik

Izjava o kriterijima za odabir ponude

Ugovor_G2

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o podmirenju PO i OMZO

Grupa 3

Tehničke specifikacije

Popis ovlaštenih ustanova

Popis naslova

Troškovnik

Izjava o kriterijima za odabir ponude

Ugovor_G3

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o podmirenju PO i OMZO

Grupa 4

Tehničke specifikacije

Popis ovlaštenih ustanova

Popis naslova

Troškovnik

Izjava o kriterijima za odabir ponude

Ugovor_G4

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o podmirenju PO i OMZO

 

Izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj

Dodatak br. 2 Ugovoru o javnim radovima broj 55-2018.

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik – I. faza

Opći tehnički uvjeti – I. faza

Popis dokumentacije

Sheme bravarije

Izjava o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i roku za izvođenje radova

Opća izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i sve osobe sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 254. stavak 1. točka 2.

Prijedlog Ugovora – Posebni uvjeti

Prijedlog Ugovora – Opći uvjeti

 

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri

Dokumentacija o nabavi

Grupe 1Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri

Grupe 2Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri

Obavijest o nadmetanju

Prilog I. Grupa 1. Tehnička specifikacija

Prilog I. Grupa 1. Tehnička specifikacija

Prilog II. Grupa 1. Troškovnik

Prilog II. Grupa 2. Troškovnik

Prilog III. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

Prilog IV. Izjava o nekažnjavanju za osobu koja je državljanin Republike Hrvatske

Prilog V. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koja ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske

Prilog VI. Izjava o nekažnjavanju za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske

Prilog VII. Opća Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i sve osobe sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. Izjava o plaćanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mir. i zdr. os za gs koji nema poslovni nastan u RH

Prilog IX. Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

 

Inozemne znanstvene baze podataka 115-2018

Dokumentacija o nabavi 115-2018

Grupa 1

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi Social Science Premium Collection

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 2

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi The Philosopher’s Index

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 3

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova MLA International Bibliography

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 4

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi Historical Abstracts

Prilog V.  – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 5

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi Art & Architecture Source

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 6

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi HeinOnline

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

 

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2-2018

12. srpnja 2018.

Dokumentacija o nabavi 109-2-2018

Grupa 1

Prilog I. Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova u bazi Inspec

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 2

Prilog I. Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 3

Prilog I. Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 4

Prilog I. Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova u bazi GeoRef

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 5

Prilog I. Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova u bazi FSTA

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 6

Prilog I. Tehničke specifikacije

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Popis naslova u bazi EconLit

Prilog V. Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. Ugovor

Prilog VII. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

 

3. srpnja 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv za prethodno savjetoanvje 109-2-2018

Dokumentacija o nabavi 109-2-2018

Grupa 1

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi Inspec

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 2

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 3

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi Inspec

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 4

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi GeoRef

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 5

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi FSTA G5

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

Grupa 6

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis naslova u bazi EconLit

Prilog V. – Izjava o kriterijima za odabir ponude

Prilog VI. – Ugovor

Prilog VII. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 106-2018

Obavijest o nadmetanju

Izvješće o savjetovanju s gospodarskim subjektima 106

Poziv za prethodno savjetovanje 106

Dokumentacija o nabavi 106-2018

Grupa 1

Prilog I. – Opis predmeta nabave

Prilog II. – Tehničke specifikacije

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova 2018. Grupa 1

Prilog IV. – Popis časopisa Emerald e-Journals Premier

Prilog V. – Troškovnik Grupa 1

Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude, EMERALD G1

Prilog VII. – Ugovor Grupa 1

Grupa 2

Prilog I. – Opis predmeta nabave Grupa 2

Prilog II. – Tehničke specifikacije Grupa 2

Prilog III. – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. – Popis časopisa u bazi Taylor&Francis Subject Collections

Prilog V. – Troškovnik Grupa 2

Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude, Taylor&Francis G2

Prilog VII – Ugovor Grupa 2

 

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2018

Obavijest o nadmetanju

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima 109

Poziv za prethodno savjetovanje 109

Dokumentacija o nabavi 109-2018

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Prilog V. Grupa 1 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 1 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 1 – Opis predmeta nabave

Grupa 2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Prilog V. Grupa 2 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 2 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 2 – Opis predmeta nabave

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u bazi CAB Abstracts

Prilog V. Grupa 3 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 3 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 3 – Opis predmeta nabave

Grupa 4

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Prilog V. Grupa 4 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 4 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 4 – Opis predmeta nabave

Grupa 5

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Prilog V. Grupa 5 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 5 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 5 – Opis predmeta nabave

Grupa 6

Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit

Prilog V. Grupa 6 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 6 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 6 – Opis predmeta nabave

Grupa 7

Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 7 – Popis naslova u bazi JSTOR

Prilog V. Grupa 7 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 7 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 7 – Opis predmeta nabave

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2018

Obavijest o nadmetanju

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima 110

Poziv za prethodno savjetovanje 110

Dokumentacija o nabavi 110-2018

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi Springer Nature Journals Complete Collection

Prilog V. Grupa 1 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 1 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 1 – Opis predmeta nabave

Grupa 2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazi Cambridge Journals Online

Prilog V. Grupa 2 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 2 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 2 – Opis predmeta nabave

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u bazi IOPscience extra

Prilog V. Grupa 3 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 3 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 3 – Opis predmeta nabave

Grupa 4

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi RSC Gold

Prilog V. Grupa 4 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 4 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 4 – Opis predmeta nabave

Grupa 5

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi APS Journal

Prilog V. Grupa 5 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 5 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 5 – Opis predmeta nabave

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima II.

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2-2017

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_109-2-2017

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija o nabavi_109-2-2017

Prilog V. – ESPD obrazac

Annex V. – STANDARD FORM FOR THE EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT

Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Grupa 2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Grupa 4

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Grupa 5

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Grupa 6

Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit with Full Text

Grupa 7

Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 7 – Popis naslova u bazi JSTOR

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2-2017

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_110-2-2017

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija o nabavi_110-2-2017

Prilog V. – ESPD obrazac

Annex V. – STANDARD FORM FOR THE EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT

Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u nacionalnu licencu

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa Springer Journals

Grupa  2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa Nature.com Complete

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u IOPscience extra

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2-2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_109-2-2017
Prethodno savjetovanje_e-izvori – Inozemne znanstvene baze podataka
Dokumentacija o nabavi_109-2-2017
Prilog V. – ESPD obrazac
Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Grupa 2
Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Grupa 3
Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 3 – Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Grupa 4
Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Grupa 5
Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Grupa 6
Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit with Full Text

Grupa 7
Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 7 – Popis časopisa u bazi JSTOR

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2-2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_110-2-2017
Prethodno savjetovanje- e-izvori – Inozemni znanstveni časopisi
Dokumentacija o nabavi_110-2-2017
Prilog V. – ESPD obrazac
Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u nacionalnu licencu
Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa Springer Journals

Grupa  2
Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa Nature.com Complete

Grupa 3
Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u IOPscience extra

 

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2017

Obavijest o nadmetanju

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi 109-2017
Prilog III. – Ugovor
Prilog IV. – ESPD obrazac
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 3 – Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit with Full Text

Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 7 – Popis časopisa u bazi JSTOR

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2017

Obavijest o nadmetanju

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi 110-2017
Prilog III. – Ugovor
Prilog VI. – ESPD obrazac
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u nacionalnu licencu

Prilog V. Grupa 1 – Popis časopisa Springer Journals

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 2 – Popis časopisa Nature.com Complete

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 3 – Popis časopisa u IOPscience extra

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pozivi na javna nadmetanja

Platforma objedinjenog pretraživanja svih elektroničkih izvora – Discovery Service

Obavijest o nadmetanju

Pružanje usluga servisiranja i održavanja strojarskih instalacija u zgradi NSK

Obavijest o nadmetanju

Usluga čišćenja prostora u objektu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Obavijest o nadmetanju

Nabava i ugradnja novog sustava upravljanja s obnovom signalizacije za grupu dizala D1,D2

Obavijest o nadmetanju

Usluge privremenog zapošljavanja radnika

Obavijest o nadmetanju

Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine te preventivnih poslova vatrogasnog dežurstva u zgradi NSK

Obavijest o nadmetanju

Platforma objedinjenog pretraživanja svih elektroničkih izvora – discovery service

Obavijest o nadmetanju

Nabava i ugradnja novog sustava upravljanja s obnovom signalizacije za grupu dizala D1,D2

Obavijest o nadmetanju

Usluge privremenog zapošljavanja radnika

Obavijest o nadmetanju

Usluga čišćenja prostora u objektu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Obavijest o nadmetanju

Nabava i ugradnja novog sustava upravljanja s obnovom signalizacije za grupu dizala D1/D2

Obavijest o nadmetanju

Računala i računalna oprema

Poziv na nadmetanje

Poziv na tehničke konzultacije – Računala i računalna oprema

Zapisnik o tehničkim konzultacijama

Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine te preventivnih poslova vatrogasnog dežurstva u objektu NSK

93-2016 Zaštitarske usluge – Dokumentacija za nadmetanje

PRILOG 2. Troškovnik – Tehnička specifikacija