Izložba „Faust Vrančić u kontekstu europske baštine“ na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu

Objavljeno 18.9.2019.

Izložba Faust Vrančić u kontekstu europske baštine (Faust Vrančić in the Context of European Heritage) bit će otvorena u sklopu prvoga dana konferencije Hrvatska i Hrvati u prošlim i ovodobnim umrežavanjima (Croatia and Croatians in past and present networks) koja se od 19. do 22. rujna 2019. godine održava na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu.

Izložba je organizirana na prijedlog dr. sc. Marijane Borić, znanstvene suradnice na Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Sveučilištem Macquarie te Zakladom hrvatskih studija iz Sydneya.

Preko 16 kaširanih panoa izložba predstavlja djela hrvatskoga polihistora, leksikografa i izumitelja Fausta Vrančića te njegov doprinos znanstvenoj, kulturnoj i vjerskoj europskoj baštini 400 godina nakon njegove smrti. Panoi su ilustrirani preslikama najbitnijih Vrančićevih djela koja u svojem fondu čuva Zbirka rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao što su Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae, Venecija, 1595., i Machinae novae, Venecija, 1615./1616. Izložen je i prikaz odabranih digitalnih preslika rukopisne ostavštine Vrančićeve obitelji koju u svojem fondu također čuva Zbirka rukopisa i starih knjiga NSK. S razdobljima u životu i radu Fausta Vrančića povezane su i preslike stare i vrijedne građe iz fonda ostalih zbirki građe posebne vrste Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao što su Grafička zbirka i Zbirka zemljovida i atlasa.

Faust Vrančić svojom se visokom učenošću i znanstvenim radom u različitim područjima istaknuo kao svestrani renesansni čovjek, homo universalis u svakome smislu, te je u skladu s time djelovao kao diplomat i biskup. Veći dio života proveo je u Hrvatsko-Ugarskome Kraljevstvu, Habsburškoj Monarhiji te Mletačkoj Republici i Papinskoj Državi. Djelima namijenjenima ujedinjenu duha onodobne Europe Vrančić je nadišao granice svojega nacionalnog identiteta, a njegov doprinos razvoju europske znanstvene, kulturne i vjerske baštine, ujedinjuje i današnju Europu.

Krajem 2018. godine izložba istoga naziva postavljena je u Mađarskoj akademiji u Rimu.

Deplijan izložbe na engleskome jeziku.