Izložba „Arheološka istraživanja u Tiluriju 1996. – 2018. godine“ u NSK

Objavljeno 10.1.2019.

Izložba Arheološka istraživanja u Tiluriju 1996. – 2018. godine bit će otvorena u utorak 15. siječnja 2019. godine u 12 sati u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Izložbu organiziraju Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu te Muzejom triljskog kraja, a bit će otvorena za razgled do 29 siječnja 2019. godine.

Izložba predstavlja rezultate arheoloških iskopavanja na Gardunu kod Trilja, mjestu rimskog legijskog logora Tilurija, koje Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi od 1997. godine. Izložba nadalje predstavlja znanstveno-istraživačke projekte u sklopu kojih su se odvijala navedena iskopavanja te rezultate rada na tim projektima. Na izložbi će biti predstavljeni posteri kojima su na međunarodnim znanstvenim skupovima kontinuirano predstavljani rezultati tih iskopavanja i provedenih istraživanja te odabir znanstvenih radova i publikacija vezanih uz temu izložbe.