Izjava IFLA-e o suprotstavljanju knjižnica rasizmu

Objavljeno 9.6.2020.

U odgovoru na zbivanja povezana sa smrću američkoga građanina Georgea Floyda, Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) 5. lipnja 2020. godine na svojim mrežnim stranicama objavio je izjavu predsjednice IFLA-e Christine Mackenzie i IFLA-ina glavnog tajnika Geralda Leitnera o suprotstavljanju knjižnica svim oblicima rasizma.

Sadržaj ove izjave, koja se zbog svjetskoga karaktera Saveza može smatrati izjavom kojom globalna knjižničarska zajednica odbacuje rasizam u svim njegovim pojavnostima te koju u cijelosti podupire i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, prenosimo u cijelosti:

Izjava predsjednice Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) Christine Mackenzie i glavnoga tajnika Saveza Geralda Leitnera: U društvu koje grade knjižnice nema mjesta rasizmu

Potaknuti smrću Georgea Floyda i ostalim slučajevima sličnih smrti posvuda u svijetu, predsjednica Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) Christine Mackenzie i glavni tajnik Saveza Gerald Leitner objavili su izjavu sljedećega sadržaja:

IFLA osuđuje sve oblike rasizma kao suštinski protivne ljudskim pravima i vrijednostima knjižničarske struke.

Knjižnice su ustanove čije je djelovanje posvećeno postizanju poboljšanja života pojedinaca i zajednica kojima služe. U tome djelovanju knjižnice ne samo da odbacuju svaki oblik diskriminacije već i aktivno promiču društvenu uključenost, pružajući svima istinske prilike da ostvare svoja prava na informiranost, kulturu i znanost. U društvu za čiju se izgradnju zalaže IFLA nema mjesta rasnoj diskriminaciji i nasilju potaknutom rasizmom, kojeg je najnedavniji primjer smrt Georgea Floyda, uz, nažalost, brojne slične primjere diljem svijeta.

Kao svjetska organizacija, IFLA predano radi na omogućivanju svima da se uključe u njezinu djelatnost i izvuku iz nje dobrobit, bez obzira na državljanstvo, tjelesna ograničenja, etničko porijeklo, rod, mjesto življenja, jezik, političke stavove, rasu ili vjersko opredjeljenje.

Na temelju svojih proglasa o narodnim i školskim knjižnicama, kao i izjave o knjižnicama i intelektualnoj slobodi, IFLA opisane vrijednosti primjenjuje i na rad svih tijela Saveza. Kao što je to istaknuto u IFLA-inu proglasu o multikulturnosti kao bitnoj odrednici knjižnica, posvećenost navedenim vrijednostima zahtijeva ulaganje svjesnoga napora i značajnoga truda kako bi se građu, knjižničnu praksu te vještine knjižničarskoga osoblja uskladilo s potrebama svih članova zajednica kojima knjižnice služe. Štoviše, to obvezuje i Savez i knjižnice koje okuplja da aktivno zagovaraju društvenu uključenost na razini najšire zajednice.

Stoga, zajedno s našim kolegama, članovima Američkoga knjižničarskog društva i Australskoga knjižničarskog i informacijskoga društva, kao i svim našim kolegama svugdje u svijetu, izražavamo svoju solidarnost sa svima koji su izloženi rasnoj diskriminaciji unutar i izvan područja knjižničarstva. U skladu s tim, nastavit ćemo raditi na promicanju knjižničnih i informacijskih usluga kao načina izgradnje boljega društva za sve.

Christine Mackenzie
Predsjednica Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova

Gerald Leitner
Glavni tajnik Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova