Izdvojeni citat Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za studeni 2019.

Objavljeno 7.11.2019.

Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima.
Libraries bring light to our spirit and rob our eyes of strength.

Augustin Tin Ujević

Augustin Josip Ujević u književnosti je imao usvojeno ime Tin Ujević, ili samo Tin. Riječ je o pjesniku i boemu, kako je rekao akademik Ante Stamać nesumnjivo, najvećem pjesničkom imenu hrvatske književnosti dvadesetog stoljeća.

Tin Ujević rodio se 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu. Nakon mature upisuje studij hrvatskoga jezika i književnosti, klasične filologije, filozofije i estetike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Premda iznimno plodan i svestran književnik koji je neprestano radio na vlastitom obrazovanju, ostao je upamćen, a najčešće i vrjednovan, prije svega po lirskome opusu. Objavio je pet lirskih zbirki, a velik broj pjesama ostao je do pojave Sabranih djela (1963. – 1967.) neobjavljen ili razasut po zbornicima, časopisima i dnevnome tisku. S obzirom na četrdesetogodišnje stvaralačko razdoblje te otvorenost prema različitim suvremenim književnim pravcima, njegov je lirski opus periodično trpio određene, katkad i radikalne promjene.

Opće je mišljenje da je, premda kvalitativno neujednačen, njegov poetski opus pokušaj sinteze klasičnoga i modernoga u hrvatskoj književnosti, pri čemu uz Miroslava Krležu dijeli položaj na vrhu hrvatskoga modernizma.

U online katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostupno je približno 430 zapisa o njegovim djelima, a dio njegove književne ostavštine čuva se u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Ujević je objavljivao i o njem se pisalo u svim poznatijim književnim novinama i časopisima, a dio te građe u digitaliziranome je obliku dostupan na Portalu digitaliziranih starih hrvatskih novina i časopisa.

Hrvatski pjesnik Tin Ujević preminuo je 12. studenoga 1955. godine u Zagrebu.