Izbor prinova u Zbirci inozemne Croatice u 2017. godini

Objavljeno 13.2.2018.

U Zbirci inozemne Croatice koja je dio Odjela nabave i izgradnje zbirki, a bavi se pronalaženjem, prikupljanjem, registriranjem i promidžbom publikacija koje hrvatski autori objavljuju izvan Hrvatske, u 2017. godini je darom pojedinaca i ustanova, zamjenom s drugim knjižnicama i kupnjom, nabavljeno 486 novih naslova.

Ovom prigodom među njima izdvajamo djela hrvatskih autora Borisa Domagoja Biletića, Tomislava Marijana Bilosnića, Vesne Parun, Drage Štambuka, Anđelka Vuletića, Lade Žigo i Viktora Žmegača prevedena na strane jezike i objavljena u Makedoniji, Albaniji, Francuskoj, Brazilu, Njemačkoj i Španjolskoj. Tu je i Antologija hrvatske poezije koju je priredio Ján Jankovič, objavljena u Bratislavi. Uglavnom se radi o poeziji, esejima (V. Žmegač) te romanu Rulet Lade Žigo koji je dobio nagradu Europske unije za književnost 2012. godine.

Među djelima objavljenim u inozemstvu u kojima se spominju Hrvatska i Hrvati ističemo luksuznu monografiju Hrvatska autora Marija Novaka objavljenu u Sjedinjenim Američkim Državama u kojoj se tekst o ljepotama naše zemlje isprepliće s fotografijama koje to i dokazuju. Zanimljive su knjige i Dalmatien Michaela M. Stanića objavljena u Njemačkoj, ona Ratka Perića Svećenici glagoljaši na području BiH  te knjiga tiskana u Bugarskoj povodom 25. obljetnice nezavisnosti Republike Hrvatske koja govori o tradicionalno dobrim odnosima između Hrvatske i Bugarske.

Kćerka velikoga hrvatskog kipara Maria Meštrović objavila je u Londonu djelo o svome ocu, naslovljeno Ivan Meštrović the Making of a Masters s predgovorom Crisa Cviića, a arheolog Vladimir Sokol u Bostonu knjigu Medieval Jewerly and Burial Assemlages in Croatia: A Study of Graves and Grave Goods ca. 800 to ca. 1450. Draško Dolić je u Rimu objavio djelo Leonardo da Vinci: Una Nueva Opera da Attribuire al Genio del Rinascimiento, a znanstvenica s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu Greta Pifat-Mrzljak urednica je knjige Supramolecular Structure and Function 8 u kojoj su prikupljeni radovi s međunarodnog kongresa u Rovinju održanog 2003. godine. Knjiga je objavljena u Sjedinjenim Američkom Državama.

Među pribavljenim znanstvenim knjigama ističemo i onu Petra Jandrića Learning in the Age of Digital Reason objavljenu u nakladničkoj kući Sense Publisher koja djeluje u Rotterdamu, Bostonu i Taipeiu, knjigu o hrvatskom ilirizmu Symboly a Myty Chorvátskeho Národného Hnutia Marcele Bednárové objavljenu u Slovačkoj te onu Lidije Nowicke-Comber o Titušu Brezovačkom objavljenu u Poljskoj. Knjiga nosi naslov Snom przywykliśmy wierzyć.

Od djela pisanih na tematiku Domovinskog rata izdvojili smo  The Croatian War of Independence autora Ante Nazora i In the Eye of the Storm Ante Guge. Obje su knjige objavljene u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbornik radova Aktualni trenutak Crkve i domovine koji je uredio fra Josip Bebić objavljen je pak u Frankfurtu na Maini.

O djelatnostima i aktivnostima hrvatskih iseljenika govori se u knjigama U pomoć Hrvatskoj Fabijana Lovokovića koji živi u Australiji te u dvojezičnoj monografiji 25 godina Hrvatske kulturne zajednice Mainz objavljenoj u tome gradu.  Joseph Marohnic iz Kanade autor je knjige fotografija To Croatia with Love.

Vezano uz tematiku hrvatskih manjina, ističemo knjigu Đure Šarošaca Narodna umjetnost Hrvata u Mađarskoj, djelo Kulturalno pamćenje Vande Babić koje obuhvaća oglede o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke te dvije knjige koje su objavili vojvođanski Hrvati. Radi se o djelu Slavena Bašića Iz prošlosti gradskog prava Novog Sada, Sombora i Subotice te zborniku radova s međunarodnoga filozofsko-znanstvenog skupa održanog u Subotici od 14. do 16. prosinca 2012. Misaona popudbina Tome Vereša koji je objavio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, a uredio Tomislav Žigmanov.

Odabrani naslovi samo su dio fonda koji se prikupljaju u ovoj Zbirci i ukazuju na prisutnost hrvatske baštine i kulture u inozemstvu.