ISSN upitnik

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
ISSN ured za Hrvatsku

Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
tel. 01 616 4082
faks 01 616 4191
e-mail: issn@nsk.hr
http://www.nsk.hr/issn

OBRAZAC ZA DODJELU ISSN-a

 

Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

  Naslov *

  Predviđeni datum izlaženja *

  (zahtjevi se predaju najranije 45 dana prije objave publikacije)

  Brojčani podaci na prvom sveščiću *

  (npr. god. 1, br. 1, datum ili sl., kako je navedeno na naslovnici; za publikacije koje već izlaze navesti početnu godinu izlaženja, npr. br. 1, 2014.)


  Medij publikacije *

  ako je drugo, molimo navedite

  (ako publikacije izlaze na više medija za svaku je potrebno ispuniti poseban zahtjev)


  Elektronička adresa (URL) i lozinka

  (samo za mrežnu građu, odvojeno razmakom)


  Učestalost izlaženja *

  ako je drugo, molimo navedite

  (iz impresuma)


  Jezik *

  Naziv nakladnika *

  Adresa *

  Poštanski broj i mjesto *

  Telefon *

  Telefaks

  E-pošta

  Glavni urednik *

  Osoba za kontakt

  (ako nije glavni urednik)

  Ukoliko publikacija već izlazi na nekom drugom mediju (npr. tiskano i online izdanje), navedite za tu publikaciju:

  naslov

  ISSN

  Ako je ova publikacija nastavak neke druge, navedite za prethodnu publikaciju:

  naslov

  ISSN

  brojčani podaci na posljednjem sveščiću

  Ako ova publikacija posjeduje prilog ili je sama prilog nekoj drugoj publikaciji,
  navedite za tu publikaciju:

  naslov

  ISSN

  Želite li i brojčani niz za EAN-13 crtični kod?
  DaNe
  (potreban je publikacijama koje se raspačavaju kroz trgovačku mrežu)

  Napomene

  Prilozi
  Za publikacije koje još ne izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) molimo priložite radnu verziju naslovne stranice, impresuma i kazala prvog sveščića. Za CD-ROM i DVD potrebno je priložiti i radnu verziju omota i naljepnice.

  Za mrežnu građu dovoljno je ispuniti obrazac (građa mora biti postavljena na stranice).

  Za publikacije koje već izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) ispunjenom obrascu priložite prvi i posljednji sveščić publikacije te ih pošaljite na poštansku adresu ISSN ureda za Hrvatsku.

  Zahtjevi se ne mogu rješavati bez dostavljenih priloga. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

  (+)


  Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *