Obrazac za ISMN – pravne osobe

Objavljeno 2.2.2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISMN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 616 4288
e-pošta: isbn@nsk.hr
URL:http://www.nsk.hr/ismn

 

Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

    Naziv nakladnika *

    (Nakladnik je pravna osoba koja pokreće objavljivanje notirane glazbe, snosi troškove izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.)

    OIB *

    Šifra djelatnosti *

    (Iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku.)

    Oblik *

    ako je drugo, molimo navedite:

    Godina osnivanja *

    Prethodni naziv(i), godine od-do

    Adresa *

    Poštanski broj i mjesto *

    Telefon 1 *

    Telefon 2

    Telefaks

    E-pošta

    URL

    Direktor/ravnatelj/predsjednik *

    Telefon


    Suradnik za ISMN *

    (Suradnik za ISMN je osoba zadužena za vođenje evidencije o korištenju ISMN-a i kontakte s Hrvatskim uredom za ISMN. Podaci o ustanovi i adresi suradnika navode se samo ako su različiti od podataka za nakladnika.)

    Ustanova

    Adresa

    Poštanski broj i mjesto

    Telefon 1

    Telefon 2

    Telefaks

    E-pošta

    URL    Ako ste već koristili ISMN, navedite:
    ISMN


    Godinu učlanjenja u sustav ISMN


    Podaci o notiranoj glazbi koju sada objavljujete:
    Autor *


    Naslov *


    Planirani datum objavljivanja *

    Izdavački plan za sljedećih dvanaest mjeseci:
    Planirani broj naslova *

    Popis naslova


    Medij na kojem objavljujete *
    tiskaniCD-ROMDVDmrežadrugo
    ako je drugo, molimo navedite


    Prilozi *
    Molimo priložite presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku i radnu verziju naslovnice i impresuma notirane glazbe koju objavljujete. Zahtjevi bez priloga ne mogu se rješavati. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

    (+)


    Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *

    Dostavljanjem popunjenih obrazaca preuzetih u elektroničkom obliku sa službene internetske stranice NSK korisnik-član dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na obrascima može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza kao i legitimnih interesa NSK u odnosu na status članstva te korištenje građe i/ili usluga NSK. NSK se obvezuje osobne podatke korisnika-člana koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo na pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo a povlačenje ove privole.

    Voditelj obrade: NSK nsk@nsk.hr.
    Službenik za zaštitu OP: osobni-podaci@nsk.hr.

    Pružanje osobnih podataka na koje korisnik građe i/ili usluga NSK dostavlja na popunjenim obrascima je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o članstvu u NSK odnosno korištenju građe i/ili usluga NSK. U slučaju da ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, članstvo te korištenje građe i/ili usluga u NSK nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza iz članstva te u odnosu na korištenje građe i/ili usluga NSK.