Obrazac za ISMN – fizičke osobe

Objavljeno 3.2.2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISMN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 616 4288
Telefaks: +385 1 616 4186

e-pošta: isbn@nsk.hr
URL:http://www.nsk.hr/ismn

 

Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Prezime, ime *

(Upisuje se ime autora ili individualnog suradnika (Upisuje se ime autora ili individualnog suradnika (npr. urednika, priređivača) koji je ujedno i nakladnik notne građe. Na notnoj građi se navodi izraz Vlastita naklada ili Vlastito izdanje.)

OIB *

Adresa *

Poštanski broj i mjesto *

Telefon 1 *

Telefon 2

Telefaks

E-pošta

URL


Ako ste već koristili ISMN, navedite:
ISMN


Godinu učlanjenja u sustav ISMN


Podaci o notnoj građi koju sada objavljujete:
Autor *


Naslov *


Planirani datum objavljivanja *

Izdavački plan za sljedećih dvanaest mjeseci:
Planirani broj naslova *


Popis naslova


Medij na kojem objavljujete *
tiskaniCD-ROMDVDmrežadrugo
ako je drugo, molimo navedite


Prilozi *
Molimo priložite radnu verziju naslovnice i impresuma notirane glazbe koju objavljujete. Zahtjevi bez priloga ne mogu se rješavati. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

(+)


Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *

Dostavljanjem popunjenih obrazaca preuzetih u elektroničkom obliku sa službene internetske stranice NSK korisnik-član dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na obrascima može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza kao i legitimnih interesa NSK u odnosu na status članstva te korištenje građe i/ili usluga NSK. NSK se obvezuje osobne podatke korisnika-člana koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo na pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo a povlačenje ove privole.

Voditelj obrade: NSK nsk@nsk.hr.
Službenik za zaštitu OP: osobni-podaci@nsk.hr.

Pružanje osobnih podataka na koje korisnik građe i/ili usluga NSK dostavlja na popunjenim obrascima je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o članstvu u NSK odnosno korištenju građe i/ili usluga NSK. U slučaju da ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, članstvo te korištenje građe i/ili usluga u NSK nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza iz članstva te u odnosu na korištenje građe i/ili usluga NSK.