Obrazac za ISBN – pravne osobe

Objavljeno 6.2.2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISBN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZagrebTelefon: +385 1 616 4288
Telefaks: +385 1 616 4186e-pošta: isbn@nsk.hr
URL:http://www.nsk.hr/isbn

Preuzmite obrazac
Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Naziv nakladnika *

(Nakladnik je pravna osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.)

OIB *

Šifra djelatnosti *

(Iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku.)

Oblik *

ako je drugo, molimo navedite

Godina osnivanja *

Prethodni naziv(i), godine od-do

Adresa *

Poštanski broj i mjesto *

Telefon 1 *

Telefon 2

Telefaks

E-pošta

URL

Direktor/ravnatelj/predsjednik *

Telefon


Suradnik za ISBN *

(Suradnik za ISBN je osoba zadužena za vođenje evidencije o korištenju ISBN-a i kontakte s Hrvatskim uredom za ISBN. Podaci o ustanovi i adresi suradnika navode se samo ako su različiti od podataka za nakladnika.)

Ustanova

Adresa

Poštanski broj i mjesto

Telefon 1

Telefon 2

Telefaks

E-pošta

URLAko ste već koristili ISBN, navedite:
ISBN


Godinu učlanjenja u sustav ISBN


Podaci o knjizi koju sada objavljujete:
Autor *


Naslov *


Planirani datum objavljivanja *

Izdavački plan za sljedećih dvanaest mjeseci:
Planirani broj naslova *

Popis naslova

Područje/struka knjiga koje objavljujete *


Medij na kojem objavljujete *
tiskaniCD-ROMDVDmrežadrugo
ako je drugo, molimo navedite


Prilozi *
Molimo priložite presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku i radnu verziju naslovnice i impresuma knjige koju objavljujete. Zahtjevi bez priloga ne mogu se rješavati. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

(+)


Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *

Dostavljanjem popunjenih obrazaca preuzetih u elektroničkom obliku sa službene internetske stranice NSK korisnik-član dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na obrascima može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza kao i legitimnih interesa NSK u odnosu na status članstva te korištenje građe i/ili usluga NSK. NSK se obvezuje osobne podatke korisnika-člana koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo na pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo a povlačenje ove privole.

Voditelj obrade: NSK nsk@nsk.hr.
Službenik za zaštitu OP: osobni-podaci@nsk.hr.

Pružanje osobnih podataka na koje korisnik građe i/ili usluga NSK dostavlja na popunjenim obrascima je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o članstvu u NSK odnosno korištenju građe i/ili usluga NSK. U slučaju da ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, članstvo te korištenje građe i/ili usluga u NSK nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza iz članstva te u odnosu na korištenje građe i/ili usluga NSK.