Obrazac za ISBN – pravne osobe

Objavljeno 6.2.2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISBN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 616 4288
e-pošta: isbn@nsk.hr
URL:http://www.nsk.hr/isbn

 

Preuzmite obrazac

Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

  Naziv nakladnika *

  (Nakladnik je pravna osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.)

  OIB *

  Šifra djelatnosti *

  (Iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku.)

  Oblik *

  ako je drugo, molimo navedite

  Godina osnivanja *

  Prethodni naziv(i), godine od-do

  Adresa *

  Poštanski broj i mjesto *

  Telefon 1 *

  Telefon 2

  Telefaks

  E-pošta

  URL

  Direktor/ravnatelj/predsjednik *

  Telefon


  Suradnik za ISBN *

  (Suradnik za ISBN je osoba zadužena za vođenje evidencije o korištenju ISBN-a i kontakte s Hrvatskim uredom za ISBN. Podaci o ustanovi i adresi suradnika navode se samo ako su različiti od podataka za nakladnika.)

  Ustanova

  Adresa

  Poštanski broj i mjesto

  Telefon 1

  Telefon 2

  Telefaks

  E-pošta

  URL  Ako ste već koristili ISBN, navedite:
  ISBN


  Godinu učlanjenja u sustav ISBN


  Podaci o knjizi koju sada objavljujete:
  Autor *


  Naslov *


  Planirani datum objavljivanja *

  Izdavački plan za sljedećih dvanaest mjeseci:
  Planirani broj naslova *

  Popis naslova

  Područje/struka knjiga koje objavljujete *


  Medij na kojem objavljujete *
  tiskaniCD-ROMDVDmrežadrugo
  ako je drugo, molimo navedite


  Prilozi *
  Molimo priložite presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku i radnu verziju naslovnice i impresuma knjige koju objavljujete. Zahtjevi bez priloga ne mogu se rješavati. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

  (+)


  Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *

  Dostavljanjem popunjenih obrazaca preuzetih u elektroničkom obliku sa službene internetske stranice NSK korisnik-član dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na obrascima može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza kao i legitimnih interesa NSK u odnosu na status članstva te korištenje građe i/ili usluga NSK. NSK se obvezuje osobne podatke korisnika-člana koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo na pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo a povlačenje ove privole.Voditelj obrade: NSK nsk@nsk.hr.
  Službenik za zaštitu OP: osobni-podaci@nsk.hr.Pružanje osobnih podataka na koje korisnik građe i/ili usluga NSK dostavlja na popunjenim obrascima je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o članstvu u NSK odnosno korištenju građe i/ili usluga NSK. U slučaju da ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, članstvo te korištenje građe i/ili usluga u NSK nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza iz članstva te u odnosu na korištenje građe i/ili usluga NSK.