Obrazac za ISBN – fizičke osobe

Objavljeno 7.2.2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISBN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 616 4288
e-pošta: isbn@nsk.hr
URL:http://www.nsk.hr/isbn
 

Preuzmite obrazac 

Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

  Prezime, ime *

  (Upisuje se ime autora ili individualnog suradnika (npr. prevoditelja, urednika, priređivača) koji je ujedno i nakladnik publikacije. Na knjizi se navodi izraz Vlastita naklada ili Vlastito izdanje.)

  OIB *

  Adresa *

  Poštanski broj i mjesto *

  Telefon 1 *

  Telefon 2

  Telefaks

  E-pošta

  URL


  Ako ste već koristili ISBN, navedite:
  ISBN


  Godinu učlanjenja u sustav ISBN


  Podaci o knjizi koju sada objavljujete:
  Autor *


  Naslov *


  Planirani datum objavljivanja *

  Izdavački plan za sljedećih dvanaest mjeseci:
  Planirani broj naslova *


  Popis naslova

  Područje/struka knjiga koje objavljujete *

  Medij na kojem objavljujete *

  tiskaniCD-ROMDVDmrežadrugo

  ako je drugo, molimo navedite

  Prilozi *
  Molimo priložite radnu verziju naslovnice i impresuma knjige koju objavljujete. Zahtjevi bez priloga ne mogu se rješavati. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

  (+)


  Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *

  Dostavljanjem popunjenih obrazaca preuzetih u elektroničkom obliku sa službene internetske stranice NSK korisnik-član dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na obrascima može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza kao i legitimnih interesa NSK u odnosu na status članstva te korištenje građe i/ili usluga NSK. NSK se obvezuje osobne podatke korisnika-člana koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo na pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo a povlačenje ove privole.

  Voditelj obrade: NSK nsk@nsk.hr.
  Službenik za zaštitu OP: osobni-podaci@nsk.hr.

  Pružanje osobnih podataka na koje korisnik građe i/ili usluga NSK dostavlja na popunjenim obrascima je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o članstvu u NSK odnosno korištenju građe i/ili usluga NSK. U slučaju da ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, članstvo te korištenje građe i/ili usluga u NSK nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza iz članstva te u odnosu na korištenje građe i/ili usluga NSK.