In memoriam prof. dr. sc. Marko Petrak

Objavljeno 18.1.2022.

U 50. godini života iznenada je preminuo prof. dr. sc. Marko Petrak, predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dugogodišnji član Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Profesor Petrak bio je redoviti profesor u trajnome zvanju i predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je i diplomirao Pravni fakultet (pravni studij) te Filozofski fakultet (studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu. Nakon četverogodišnjega programa latinskoga jezika u prethodnome školovanju, u okvirima izbornosti u sklopu filozofskoga studija, završio je i dvije godine studija klasične filologije, s posebnim težištem na grčkome jeziku i književnosti. Magistrirao je građanskopravne znanosti te potom filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao je 2003. iz znanstvene grane rimsko pravo na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se 2005. godine postdoktorski usavršavao u Centru za studije i istraživanja antičkih prava Sveučilišta u Paviji.

Na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao je Rimsko privatno pravo kao obvezni predmet, nekoliko izbornih pravnih predmeta (Ius commune, Byzantine law te Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav) kao i Latinski jezik za pravnike (Latinitas iuridica). Bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Dubrovniku. U dvama mandatima bio je prodekan Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003. – 2005.) i (2009. – 2011.), zatim zamjenik predsjednika nacionalnoga Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006. – 2011.) te predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2019.). Autor je četiriju knjiga te stotinjak radova iz područja rimskoga prava i drugih pravnih grana te otprilike sedamsto stručnih priloga.

Profesor Petrak bio je ugledni član znanstvenoga vijeća Instituta za klasične jezike i književnost Latina et Graeca te član uredništva brojnih časopisa i zbornika u području prava i pravnih znanosti. U svojstvu glavnoga tajnika Hrvatskoga društva za bizantske studije bio je nacionalni predstavnik pri Međunarodnoj asocijaciji za bizantske studije, zatim od 2009. recenzent Europske znanstvene zaklade te od 2016. godine član njezina College of Expert Reviewers​.

Tijekom svojega životnog i radnog vijeka profesor Petrak dobio je niz priznanja, a neka su od njih priznanje za knjigu od značaja za unapređenje pravne struke Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (2020.), posebno priznanje Hrvatskoga kanonističkog društva za znanstveni doprinos na području kanonskog prava (2015.) te godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (2002.).

Iznimno smo ponosni što je profesor Marko Petrak bio član Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te što nas je obogatio svojim znanjem kao i osjećajem za pravo i pravednost.

Od srca mu hvala na svemu!

Fotografija prof. dr. Marka Petraka.

Autor fotografije: Ivica Bitunjac.