Impresum

Uredništvo portala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Dr. sc. Breza Šalamon-Cindori, urednica Portala i društvenih medija
Sandi Antonac, voditelj Odsjeka Marketing i komunikacije
Filip Lončar, webmaster
Branimir Matijačić, webmaster
Zrinka Mikulić, lektorica
Dagmar Lasić, prevoditeljica

Razvoj Portala:

Siniša Sambolić, SliceJack, Bojan Sudarević, Filip Lončar

Nakladnik:

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10 000 Zagreb

Za nakladnika: dr. sc. Tatijana Petrić