Harfistički genij u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Objavljeno 8.9.2015.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 9. i 10. rujna održava se harfistički seminar, a predavanje o učinkovitome vježbanju sviranja harfe održat će se 12. rujna 2015. godine.

Seminar i predavanja vodit će kanadski harfist i skladatelj Josh Layne, kojega još nazivaju i harfističkim genijem. Solo je recitale održao širom svijeta od Kanade, SAD-a, Južne Amerike do Europe. Skladati je počeo 2005. godine, a uz vlastite skladbe njegova četiri albuma sadrže i izvedbe Bacha, Beethovena, Fauréa i Reniéa.

Josh Layne održat će koncert 11. rujna u 20 sati u Muzeja Mimara u Zagrebu.

Umjetnička organizacija HATHOR u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu organizator je seminara i predavanja.