Glavna ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanka Stričević izabrana u Izvršni odbor CENL-a

Objavljeno 6.7.2021.

CENL (The Conference of European National Librarians = Konferencija ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica) je proveo 2021. godine izbore za Izvršni odbor, a u članstvo je izabrana i glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanka Stričević. CENL okuplja ravnatelje nacionalnih knjižnica Europe i broji 49 članova iz 45 europskih zemalja. Svrha joj je jačati suradnju te promicati djelovanje europskih nacionalnih knjižnica koje čuvaju i čine dostupnom vrijednu kulturnu baštinu.

U Izvršni odbor na mandat od tri godine izabrani su: Frank Scholze (Njemačka nacionalna knjižnica – predsjednik), Janne Andresoo (Nacionalna knjižnica Estonije – potpredsjednica), Karin Grönvall (Nacionalna knjižnica Švedske – blagajnica) te ostali članovi: Vadim Duda (Ruska državna knjižnica (Moskva)), Laurence Engel (Nacionalna knjižnica Francuske), Sara Lammens (Kraljevska knjižnica Belgije), Hans Petschar (Austrijska nacionalna knjižnica) i Ivanka Stričević (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Novi Izvršni odbor započinje s radom nakon godišnjega sastanka CENL-a u studenome 2021. godine.

Činjenica da će Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) biti zastupljena u Izvršnome odboru CENL-a osnažit će njezin položaj među nacionalnim knjižnicama Europe i ojačati mogućnosti suradnje u sklopu CENL-a kao i s drugim knjižnicama i ustanovama u Europi i svijetu. U svijetu stalnih promjena, potrebne su nove ideje i brza prilagodba nacionalnih knjižnica koje su istodobno čuvarice baštine i tradicije kao i središnje točke razvoja i promidžbe novih ideja i standarda u svojim zemljama i šire.

Nastavak je to dugogodišnjega aktivnog djelovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u CENL-u tijekom niza godina. Potrebno je istaknuti:

– Organizaciju 22. redovitoga godišnjeg sastanka CENL-a, Zagreb, 2008.
– Sudjelovanje u programima koje podupire CENL: Europska knjižnica (The European Library – TEL koja je djelovala od 2005. do 2016.) i Europeana. Od 2012. godine NSK redovito dostavlja Europeani metapodatke s izravnim poveznicima na digitalne jedinice građe.
– NSK je u suradnji s CENL-om i Europeanom koordinirala projekt Collections of the South and East Europe in Europeana (Zbirke iz južne i istočne Europe u Europeani). Kako bi se predstavili rezultati projekta te bogata kulturna baština nacionalnih knjižnica iz osam država južne i istočne Europe, izrađena je i na portalu Europeani prikazana virtualna izložba Picture This! Vintage postcards of Southeastern Europe.
– Sudjelovanje u projektu prikupljanja digitalnih objekata povezanih s temom migracija pod nazivom Europeana Migracije u povodu Europske godine kulturne baštine 2018.
– Predstavljanje portala Glagoljica.hr na 32. sastanku CENL-a 2018. godine, nakon kojega je s europskim nacionalnim knjižnicama koje posjeduju hrvatsku građu na glagoljici dogovoreno ustupanje prava objave digitalnih preslika građe te su i te jedinice dostupne na portalu.
– Preko različitih fondova CENL-a NSK je dobila financijsku potporu uz pomoć koje je ostvarila brojne programe. Ističemo organizaciju izložbe Book Art in Croatia u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Slovenije 2018. godine, sudjelovanje djelatnika NSK na konferenciji Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education u Nacionalnoj knjižnici Estonije 2019. godine te projekt novoga sustava za obavješćivanje korisnika novčano potpomognut iz novoosnovanih fondova za pomoć knjižnicama pogođenim pandemijom bolesti COVID-19 (Covid-19 Support Fund) (2020. – 2021.) te virtualnu izložbu o romskoj zajednici u Hrvatskoj The Rroma on the Road / Rroma pe Droma novčanu potpomognutu projektom Hidden Stories Support Fund (2021.).