Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na sastanku CENL-a

Objavljeno 2.12.2021.

Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanka Stričević sudjelovala je na općem godišnjem sastanku Konferencije ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica (Conference of European National Librarians – CENL) održanome 29. i 30. studenoga 2021. godine u organizaciji Nacionalne knjižnice Belgije. Glavna ravnateljica NSK članica je novoizabranoga Izvršnog odbora CENL-a.

U sklopu programa sastanka CENL-a glavna ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanka Stričević sudjelovala je, kao jedan od triju pozvanih panelista, na panel raspravi na temu Nacionalne knjižnice i održivost 29. studenoga 2021. godine. Dio programa drugoga dana sastanka bio je posvećen interaktivnoj sesiji na temu Strateški prioriteti nacionalnih knjižnica i CENL-a za sljedeće četiri godine, a jednu od radionica vodila je prof. dr. sc. Ivanka Stričević. Objedinjeni zaključci rasprave bit će temelj za pripremu izradbe novoga strateškog plana CENL-a, jednoga od prioritetnih zadataka novoga Izvršnog odbora tijekom sljedeće godine.

CENL je mreža koja okuplja ravnatelje nacionalnih knjižnica iz zemalja Europe te trenutačno broji 49 članova iz 46 europskih zemalja. Njezina je svrha jačanje suradnje te promicanje uloge i poslanja europskih nacionalnih knjižnica koje čuvaju vrijednu kulturnu baštinu. Sudjelovanje glavne ravnateljice NSK na ovogodišnjem sastanku nastavak je dugogodišnjega aktivnog djelovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u CENL-u.

Fotografija ravnatelja nacionalnih knjižnica na sastanku CENL-a u Belgiji 2021. godine.