Uvodnik
Editorial

Moderno doba i ubrzani tehnološki razvoj pred knjižničarsku struku postavili su određene izazove na koje valja dati primjeren odgovor. Pogleda uprtoga u iskustva drugih zemalja, iščekujemo odgovor i hrvatske knjižničarske zajednice, pred kojom se nalaze strateške odluke bitne za budućnost hrvatskih knjižnica i njihovih brojnih korisnika.

Novi broj Glasa NSK na svojim stranicama progovara o nekima od tih izazova, nastojeći, kao i uvijek, pratiti zanimljivosti u svijetu knjižničarstva. Stoga u rubrici Tema broja donosimo članak RDA – kataložni standard za digitalni svijet, u kojem autor progovara o tome novom kataložnom standardu i mogućnostima njegova prihvaćanja u Hrvatskoj, imajući u vidu činjenicu da je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu članica Europske interesne grupe za RDA.

S Gillian Hallam, profesoricom na Queensland University of Tehnology u Brisbaneu, razgovarala je dr. sc. Dijana Machala, voditeljica Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara. U rubrici Gost broja donosimo intervju s profesoricom Hallam, s naglaskom na korištenju elektroničkih tekstova (e-knjiga i e-časopisa) te ulozi knjižnice u e-učenju u sklopu australskoga sustava visokoga obrazovanja.

U želji da stalno pronalazi nove načine predstavljanja bogate građe, nastojeći istodobno biti na tragu IFLA-ine preporuke da knjižnice trebaju biti tamo gdje su njezini korisnici, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nedavno je predstavila i svoj blog, popularni online medij za objavu tekstualnih, vizualnih i audiosadržaja. Rubrika U fokusu donosi prigodan tekst Blog kao izazov i prostor plodne komunikacije – od fenomena do činjenice, progovarajući općenito o fenomenu bloga, navodeći primjere bloganja svjetskih knjižnica te opisujući početke bloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao nove usluge u sklopu društvenoga softvera (Web 2.0).
Rubrika Zbirke upoznaje nas sa Zbirkom službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koja prikuplja službene publikacije Republike Hrvatske, međunarodnih organizacija i stranih država, te predstavlja najveću zbirku ove vrste građe u zemlji i regiji. U studenome 2012. godine u njezinu je sklopu otvorena i prva Zelena knjižnica energetske efikasnosti (ZeeK) u Hrvatskoj, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). U kontekstu skoroga ulaska naše zemlje u zajednicu europskih zemalja, Zbirka službenih publikacija sve jače osuvremenjuje svoju iznimno opsežnu građu, nudeći istodobno primjer izgradnji sličnih zbiraka ostalim knjižnicama u Hrvatskoj i šire.

U težnji da se slijede zanimljivosti u svijetu, ne smije se zanemariti vrednovanje hrvatske kulturne baštine, koja nam se i u ovome broju Glasa NSK predstavlja u rubrici Biseri riznice NSK. Riječ je o Andriji Mauroviću, ocu hrvatskoga stripa, čije brojne stripovne crteže Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu čuva u svojem fondu. Članak Dvadeset godina identificiranja knjiga i serijskih publikacija u Hrvatskoj u rubrici Obljetnice, također je na tragu vrednovanja pozitivnih praksi iz hrvatskoga kruga, a predstavlja rad Hrvatskoga ureda za ISBN te ISSN ureda za Hrvatsku, o kojem govori mr. sc. Danijela Getliher.

S veseljem i zadovoljstvom svojim čitateljima donosimo i prikaze bitnih događanja u hrvatskoj i međunarodnoj knjižničarskoj zajednici te u ovome broju stranice posvećujemo i 78. konferenciji Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), koja je održana u kolovozu u Helsinkiju, kao i 38. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva, održanoj u Osijeku u rujnu 2012. godine. Zaključci s druge skupštine jasno upozoravaju na potrebu čvrstoga povezivanja knjižničarske zajednice u Hrvatskoj i regiji, koja se iskustvom i utjecajem treba izboriti za odgovarajuće zakonske okvire bitne za budućnost struke.

Novi broj Glasa NSK, u raskoraku između prikaza baštinskih vrijednosti i izazova tehnološkoga napretka, a svjestan nužnosti njihova povezivanja u komplementarnu cjelinu, svojim čitateljima nudi uvid u složenu sinergiju tradicionalnoga i modernoga, bez koje je rad u knjižničarskoj struci danas nezamisliv. Paradigmu toga složenoga odnosa bez sumnje su predstavili Umreženi: susret knjižnica na društvenim mrežama, izložba postera uz 12. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, na kojoj su prikazani najbolji primjeri hrvatskoga poslovanja knjižnica, knjižničarskoga društva i grupa na društvenim mrežama, u prosincu 2012. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Na tragu svega navedenoga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu želi Vam i ovim putem zaželjeti uspješnu 2013. godinu.

Dunja Seiter-Šverko Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Sadržaj