Tema broja
Feature

Tomica Vrbanc
RDA – kataložni standard za digitalni svijet

RDA (Resource Description and Access) možemo kratko opisati kao novi kataložni standard razvijen u angloameričkoj knjižničarskoj zajednici, nastao kao rezultat razvoja AACR-a (Anglo-American cataloguing rules) i njegov nasljednik. Možda je upravo zbog toga ovaj prikaz najbolje započeti razlikama između ova dva standarda koje su vidljive već u naslovu. Već je na prvi pogled uočljivo da od naslova prethodnika ništa nije ostalo. Izostankom oznake „angloamerički“ dade se zaključiti da novi standard namjerava prekoračiti granice primjene i na zemlje izvan angloameričkoga područja. Činjenica je da je već AACR imao velik utjecaj, pa i primjenu izvan zajednice u kojoj je nastao. Također, poznato je da je Komisija za knjižnične standarde Njemačke nacionalne knjižnice još 2001. dala poticaj za prelazak s nacionalnih kataložnih pravila RAK (Regeln für die alfabetische Katalogisierung) na AACR, a od 2004. bila je aktivno uključena u razvoj RDA. Ovo je samo naznaka teme internacionalizacije RDA o kojoj će poslije biti riječ.
Druga je bitna razlika izostanak izraza „kataložna pravila“ u naslovu novoga standarda, koji je zamijenio novi naslov Opis izvora i pristup. Naziv „katalogizacija“ zamijenjen je dvama izrazima koji označuju sastavne dijelove katalogizacije prema tradicionalnome nazivlju: kataložni opis te izbor i oblikovanje odrednica. Razlog za promjenu naslova, kao i cijeloga koncepta rada na novome standardu, nalazimo u objašnjenju Zajedničkoga upravljačkog odbora za razvoj RDA (Joint Steering Committee for Development of RDA – JSC), odgovornoga za njegov razvoj, iz 2005. godine. Prema ovome objašnjenju, naslov otkriva promjenu u obliku i opsegu novoga standarda koji će biti „oblikovan za digitalni svijet“. Isti Odbor u svojem Strateškom planu za razdoblje od 2005. do 2009. kao svoju prvu svrhu za razvoj RDA navodi kako je potrebno omogućiti dosljedan, prilagodljiv i proširiv okvir za tehnički opis te opis sadržaja svih vrsta izvora i svih vrsta sadržaja. Novi se standard uvođenjem naziva resource (izvor), otvorio novim, digitalnim oblicima objavljivanja sadržaja, a zaobilaženjem naziva „katalogizacija“ otvara mogućnost širenja standarda izvan knjižničarske zajednice.

RDA / RDA

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju časopisa.


Sadržaj