Impresum
Impressum

Nakladnik: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Glavna i odgovorna urednica: Dunja Seiter-Šverko
Urednica: Mr. sc. Davorka Pšenica
Likovna urednica: Mr. sc. Mikica Maštrović
Uredništvo: Slavko Harni, mr. sc. Dragica Krstić, mr. sc. Jelica Leščić, Dijana Machala, Darjan Vlahov, Breza Šalamon-Cindori, Renata Petrušić
Prevoditeljica: Dagmar Lasić
Lektor i korektor: Zrinka Mikulić
Layout / ZORO d.o.o., Gundulićeva 26, Zagreb
Slog i priprema: Goran Hasanec
Marketing: Sandi Antonac
Odnosi s javnošću: Ante Livajić
Fotografije: Odsjek za restauraciju, mikrografiju i digitalizaciju
Tisak: Printera grupa d.o.o.

Adresa uredništva: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Uredništvo Glasa NSK-a, Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, glas@nsk.hr, Tel. 00385 1 6164 008; 00385 1 6164 009
Marketing, pretplata: osj@nsk.hr, Tel. 00385 1 616 4019; 00385 1 616 4129; ISSN 1847-7259

Glas NSK-a izlazi četiri puta godišnje. Cijena jednog broja: 30 kn. Godišnja pretplata: 100 kn (uključena poštarina). NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Poslovni račun broj 2340009-1100010081 kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

Sadržaj