Glas@NSK.hr: časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 9.1.2012.
Za nakladnika
prof. dr. sc. Ivanka Stričević
Glavna urednica
Nela Marasović
Izvršna urednica
Dobrila Zvonarek
Uredništvo
Kristina Judaš, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Lobel Machala, Jelena Paurić,  mr. sc. Branka Purgarić-Kužić, dr. sc. Kristina Romić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori
Kontakt
Odsjek Marketing i komunikacije

ISSN 2584-3885 (Online)
ISSN 1847-7259 (Tisak)

Glas NSK izlazi jednom godišnje, a svojim sadržajem predstavlja i promiče djelatnosti Knjižnice, kao i njezin doprinos knjižničarskoj struci.Kao središnja hrvatska knjižnica i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu te jedna od najvažnijih hrvatskih kulturnih ustanova, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pridružila se, izdavanjem svojeg časopisa, uglednim europskim nacionalnim knjižnicama koje objavljuju slična izdanja.Glas NSK, svojim stalnim i povremenim rubrikama, donosi opsežne stručne priloge i novosti o djelatnostima i uslugama Knjižnice, međunarodnoj suradnji, projektima, izložbama, digitalizaciji knjižničnih zbiraka i sadržaja, razvoju knjižničnih e-usluga te ostalih programa važnih za kvalitetan i napredan rad suvremene knjižnice.

Tematsku okosnicu Glasa NSK čine tekstovi iz područja knjižničarstva i ostalih informacijskih znanosti te kulture, s naglaskom na promicanje i očuvanje hrvatske nacionalne kulturne i znanstvene baštine.

Svi prilozi objavljuju se i na engleskom jeziku.Časopis je, zbog raznolikosti tema i priloga koje objavljuje, poveznica s drugim europskim i nacionalnim knjižnicama, ali i srodnim ustanovama s kojima surađuje.

Objavljeni brojevi