Gdje naručiti građu?

Objavljeno 29.1.2012.

Za rad u čitaonicama

Sa zatvorenog spremišta.

Na južnim pultovima u čitaonicama na trećem katu (građa društveno-humanističke tematike) i četvrtom katu (građa prirodne i primijenjene tematike) te u Čitaonici periodike (serijske publikacije i knjige do 1900.).

S otvorenog spremišta.

Na južnim i zapadnim pultovima u čitaonicama u prizemlju, na polukatu (M), na prvom, trećem i četvrtom katu.

Za posudbu izvan knjižnice

Sa zatvorenog spremišta.

Na pultu Posudbe u prizemlju.

S otvorenog spremišta.

Na zapadnim pultovima u čitaonicama na trećem i četvrtom katu.
Građa Zbirke za knjižničarstvo na polukatu (M) posuđuje se na pultu Posudbe u prizemlju.