Gdje naručiti građu iz drugih knjižnica?

Objavljeno 28.1.2012.
Telefoni
+385 1 616 4109
+385 1 616 4120
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
E-pošta
illnsk@nsk.hr

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa koja se ne nalazi u fondu NSK. Građa se za potrebe korisnika naručuje iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu.

Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti izravno svi korisnici Knjižnice, a ostali neizravno preko knjižnica u svojem stalnom mjestu boravka.

Za izradu preslika te troškove otpreme knjiga Knjižnica će naručiteljima ispostaviti račun na temelju narudžbenice institucije/knjižnice, ovjerene potpisom čelnika i pečatom ustanove.

Zahtjev za posudbu korisnik može ispuniti osobno na posebnom obrascu ili poslati elektroničkom poštom.

Rok posudbe iz inozemnih knjižnica je dva do četiri tjedna, a iz NSK trideset dana.

Posuđene knjige u pravilu se koriste u prostorima Knjižnice, dok preslici članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Knjižnica koja je djelo posudila jamči i odgovara za povrat posuđene građe.

Korisnik smije koristiti građu samo za osobne potrebe i u svrhu znanstvenog istraživanja u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167(2003) čl. 82).

Cijene usluga:

Međuknjižnična posudba knjiga iz fonda NSK (po knjizi/svesku)

 • unutar Hrvatske – 30,00 kn
 •  u inozemstvo – 1 IFLA vaučer

Međuknjižnična dostava preslika iz fonda NSK

 • unutar Hrvatske – do 20 str. besplatno, svaka sljedeća str. – 0,50 kn
 • u inozemstvo – do 20 str. 1 IFLA vaučer, svakih sljedećih 20 str. ½ IFLA vaučera

Međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica unutar Hrvatske

 • Međuknjižnična posudba knjiga (po knjizi/svesku) – 30,00 kn
 • Međuknjižnična dostava preslika – prema računu pošiljatelja

Međuknjižnična posudba iz inozemstva*

 • Iz Velike Britanije – 280,00 kn
 • Subito – 200,00 kn
 • Ostale knjižnice u Europi – 180,00 kn
 • Knjižnice izvan Europe – 280,00 kn

Međuknjižnična dobava preslika članaka* **

 • Iz Velike Britanije – 150,00 kn
 • Subito Digital Rights Management – 120,00 kn
 • Subito pdf – 60,00 kn
 • Ostale knjižnice u Europi – 100,00 kn
 • Knjižnice izvan Europe – 150,00 kn

* U slučaju da dobavni troškovi naručene građe, naknada za autorsko (nakladničko) pravo ili cijena poštarine znatno odstupa od cjenika, troškovi se posebno obračunavaju.

**  Odnosi se na članke dužine do 20 stranica. Za članke duže od 20 stranica, svaka sljedeća stranica naplaćuje se 1,00 kn.