Gdje naručiti građu iz drugih knjižnica?

Objavljeno 28.1.2012.

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige i preslike) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti izravno svi korisnici Knjižnice, a ostali, neizravno preko knjižnica u stalnom mjestu boravka. Narudžbu za posudbu korisnik ispunjava na posebnim obrascima, a naručuje osobno, telefaksom ili elektroničkom poštom. Rok je posudbe iz inozemnih knjižnica dva do četiri tjedna, a iz NSK četiri tjedna. Posuđene knjige u pravilu se koriste u prostorima Knjižnice, dok preslici članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Knjižnica, koja je knjigu posudila, jamči i odgovara za povrat posuđene građe. Korisnik građu smije koristiti samo za potrebe osobnoga rada i privatno korištenje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Narodne novine, 167 (2003), čl. 82.). Cjenik usluga međuknjižnične posudbe.

Pult međuknjižnične posudbe nalazi se u prizemlju.

Radno je vrijeme međuknjižnične posudbe od ponedjeljka do petka, od 8 do 18 sati.

Kontakt-podatci:
elektronička adresa: illnsk@nsk.hr
telefon: 00385 1 6164 109
00385 1 6164 120
telefaks: 00385 1 6164 393