Financijska izvješća

Objavljeno 4.1.2012.

Financijski izvještaji NSK za 2021. godinu

Izvješća proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu.

Bilanca za 2020. godinu.

Izvješće o obvezama NSK za 2020. godinu.

Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu.

Izvješće o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2020. godinu.

Izvješće o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2020. godinu.

Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2019. godinu.

Financijski izvještaji za 2019. godinu.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.

Izvješće o stanju predmeta na dan 31. 12. 2019. godine.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2018. godinu.

Financijski izvještaji za 2018. godinu.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna za 2017. godinu.

Izvještaj proračuna za 2017. godinu.