Financijska izvješća

Objavljeno 4.1.2012.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2019. godinu

Financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Izviješće o stanju predmeta na dan 31. 12. 2019. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna za 2017. godinu

Izvještaj proračuna za 2017. godinu