Povjerenstva, koordinacija i provedba projekta

Voditeljica projekta

mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica

Administratorica projekta

Sanela Karabašić, stručna suradnica u javnoj nabavi

Projektni tim u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica
mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica
mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica
Sanela Karabašić, administratorica projekta
Sonja Borak, diplomirana knjižničarka
Goranka Mitrović, viša knjižničarka
Ivana Matijević, diplomirana knjižničarka
Maja Čulić, diplomirana knjižničarka
Ivona Milovanović, diplomirana knjižničarka
Ivana Kežić Pucketić, diplomirana knjižničarka
Hrvoje Špac, diplomirani knjižničar
Nela Marasović, viša stručna savjetnica za odnose s javnošću
Sandra Đurica, viša stručna savjetnica za pravne poslove
Tatjana Marincel Borković, voditeljica Odsjeka Financijski i računovodstveni poslovi
Jelena Opalk, viša stručna savjetnica za javnu nabavu
Marko Orešković, voditelj Odjela Informacijske tehnologije

Savjetodavno povjerenstvo (Sukladno članku 4 Sporazuma o suradnji između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske – Amalija Babić, načelnica Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Zamjena: Matea Pranjić, Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije

Prirodne znanosti – dr. sc. Bojan Macan, knjižničarski savjetnik, Institut Ruđer Bošković
Zamjena: mr. sc. Ivana Pažur, viša knjižničarka, Institut Ruđer Bošković

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Sonja Borak, diplomirana knjižničarka
Zamjena: Goranka Mitrović, viša knjižničarka

Društvene znanosti – Ljiljana Siber, viša knjižničarka, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet
Zamjena: dr. sc. Dejana Golenko, viša knjižničarka, Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet

Biomedicinske znanosti – Evgenia Arh, viša knjižničarka, Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet
Zamjena: dr. sc. Lea Škorić, viša knjižničarka, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Tehničke znanosti – izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zamjena: Branka Marijanović, viša knjižničarka, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Humanističke znanosti – dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet
Zamjena: Irena Urem, viša knjižničarka, Sveučilišna knjižnica Split

Pregovaračko povjerenstvo

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost Sveučilišta u Zagrebu – glavni pregovarač
Ivana Pavlaković, voditeljica Službe za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Ivana Matijević, viša knjižničarka, predstavnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Marko Orešković, voditelj Odjela Informacijske tehnologije, predstavnik Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr .


Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program/.