Povjerenstva, koordinacija i provedba projekta

Voditeljica projekta

mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica

Administratorica projekta

Sanela Karabašić, stručna suradnica u javnoj nabavi

Projektni tim u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica
mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica
mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica
Sanela Karabašić, administratorica projekta
Sonja Borak, diplomirana knjižničarka
Goranka Mitrović, viša knjižničarka
Ivana Matijević, diplomirana knjižničarka
Maja Čulić, diplomirana knjižničarka
Ivona Milovanović, diplomirana knjižničarka
Ivana Kežić Pucketić, diplomirana knjižničarka
Hrvoje Špac, diplomirani knjižničar
Nela Marasović, viša stručna savjetnica za odnose s javnošću
Sandra Đurica, viša stručna savjetnica za pravne poslove
Tatjana Marincel Borković, voditeljica Odsjeka Financijski i računovodstveni poslovi
Jelena Opalk, viša stručna savjetnica za javnu nabavu
Marko Orešković, voditelj Odjela Informacijske tehnologije

Savjetodavno povjerenstvo (Sukladno članku 4 Sporazuma o suradnji između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske – Amalija Babić, načelnica Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Zamjena: Nadina Hrnčić, viša stručna savjetnica

Prirodne znanosti – izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, Sveučilište u Dubrovniku
Zamjena: Sanja Kosić, viša knjižničarka, Sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Rijeci

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Ivana Matijević, viša knjižničarka
Zamjena: Ivona Milovanović, viša knjižničarka

Društvene i humanističke znanosti – izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić, Hrvatska zaklada za znanost
Zamjena: doc. dr. sc. Franjo Pehar, Sveučilište u Zadru

Biomedicinske znanosti – prof. dr. sc. Marko Samardžija, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zamjena: prof. dr. sc. Goran Šimić, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tehničke znanosti – prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš,  Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Zamjena: prof. dr. sc. Goran Martinović, Fakultet elektrotehnike, računarstva i infromacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Interdisciplinarno podurčje– prof. dr. sc. Srećko Gajović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zamjena: prof. dr. sc. Damir Magaš, član Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Pregovaračko povjerenstvo

prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
Ivana Prosinečki, voditeljica Odjela za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Branka Marijanović, viša knjižničarka, Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Sonja Borak, knjižničarka, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

 


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr .


Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program/.