Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom novčano potpomognut iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) kroz projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. Na Portalu je osiguran pristup i bazama podataka s licencijom Sveučilišta u Zagrebu.

Temelj je prijave Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a Sporazum o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Sporazumom se utvrđuje suradnja između Ministarstva i Knjižnice pri nabavi i osiguranju dostupnosti te korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u sklopu zajedničkih interesa potpisnica Sporazuma, kao i interesa javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu. Zašto Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu jedina može biti nositelj ovoga projekta je i zakonska obveza na temelju koje je ona zadužena za usklađivanje nabave inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini, kao i na razini Sveučilišta u Zagrebu (članak 15. Zakona o knjižnicama).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu potpisala je 25. studenoga 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu možete pristupiti ovdje.


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr .


Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program/.