Opis projekta

Projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, pridonosi ostvarenju strateških ciljeva Republike Hrvatske u području razvoja sustava znanosti, tehnologije i inovacija s obzirom na to da izravno, sukladno središnjemu strateškom dokumentu u području znanosti u Republici Hrvatskoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, pridonosi ostvarenju cilja 5. koji glasi: „Nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture s javnim pristupom, uz uključivanje u europske infrastrukture, i povezivanje s njima“ te ostvarenju mjere 5.3. koja nalaže uspostavu sustava otvorenoga pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnoga financiranja.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju temeljni je zakon koji određuje značenje znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja kao djelatnosti od posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, koja je sastavni dio međunarodnoga, posebno europskoga, znanstvenoga, umjetničkoga i obrazovnoga prostora.

Na temelju toga Zakona, projektom e-Izvori želi se poboljšati pristup inozemnim istraživačkim publikacijama i bazama podataka, čime se izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za hrvatske znanstvenike te otvaranje mogućnosti bolje međunarodne vidljivosti naših znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Osiguranim pristupom, organiziranim izobrazbama te informiranošću ciljanih skupina – znanstvenika i nastavnoga osoblja u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama pridonosi se povećanju korištenja nove znanstvene literature, što je u izravnoj međuzavisnosti s povećanjem kvalitete znanstvenoga rada hrvatskih znanstvenika.

 


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr .


Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program/.