Javna nabava

NSK provodi postupke javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016), a na temelju odluka neovisnog nadležnog tijela Savjetodavnog povjerenstva. Sve dokumentacije o nabavi za nabavu e-izvora koji se financiraju sredstvima Projekta podvrgnute su detaljnim provjerama od strane Posredničkog tijela razine 2 – PT2: Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Organizacijske jedinice za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO).

Baze podataka, zbirke e-časopisa i discovery service nabavljaju se u otvorenim postupcima javne nabave dok se citatne baze podatka, Scopus i Web of Science Core Collection, Citation Connection i JHCD nabavljaju u pregovaračkim postupcima. Na otvorene postupke javne nabave može se javiti više ponuditelja, a samo provođenje postupka, na temelju rokova propisanih Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, u prosjeku traje dva do četiri mjeseca, a iznimno i duže od toga u slučaju nepravilnosti ili produženja rokova te drugih objektivnih razloga.

 


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr .


Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program/.