E-izvori

Naziv projekta: Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija

Skraćeni naziv projekta: e-Izvori

Nositelj projekta:  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Upravljačko tijelo – UT: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2 – PT2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima

Tematski cilj/Prioritetna os – OP ULJP 2014. – 2020.: TC 10 Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i stručno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje

Specifični cilj – OP ULJP 2014. – 2020.: 10.ii.3 Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače

Postupak dodjele bespovratnih sredstava: izravna dodjela sredstava

Vrijeme provedbe: 60 mjeseci (5 godina)

Provedba: 2016. – 2021.


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr .


Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program/.