EU projekti

Cjeloživotno učenje, razmjena znanja s onima koji to rade drukčije, bolje i dulje te promicanje postojećega i stečenoga znanja temeljno je poslanje cjelokupnoga hrvatskog društva. Stoga su programi za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koje nudi Europska unija, kao i strukturni fondovi Europske unije, prilika da se to poslanje provede i postane temelj djelovanja ovoga naraštaja, kao i naraštaja koji dolaze.

Hrvatska svojim sustavom obrazovanja teži stvaranju društva znanja koje će joj omogućiti da bude konkurentna ostalim članicama Europske unije te da im u određenim područjima bude i uzor, da s njima razmjenjuje znanja te da zajedno krenu u pronalazak inovativnih rješenja. Svi EU projekti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu teže stjecanju znanja i vještina preko kojih će stručnjaci iz Hrvatske biti ravnopravni s kolegama u Europskoj uniji i svijetu, pa čak biti i bolji od njih.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ima iskustvo u povlačenju sredstava iz programa i fondova Europske unije. Riječ je o sudjelovanju u programu TEMPUS, potprogramu Leonardo da Vinci, kao i u programu konkurentnosti i inovacija ICT PSP.

U novome programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu bit će još poticajnija kada je riječ o njezinoj projektnoj djelatnosti te će udruženim znanjem nastojati dobiti sredstva za projekte iz programa Europske unije koja će joj omogućiti razvoj sadržaja te sredstva iz strukturnih fondova, uz pomoć kojih će pribaviti i izgraditi infrastrukturu za provedbu tih sadržaja.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 25. studenoga 2016. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskoga socijalnog fonda za projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. Projektom se želi poboljšati pristup inozemnim istraživačkim publikacijama i bazama podataka, čime se izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za hrvatske znanstvenike te se otvaraju mogućnosti bolje međunarodne vidljivosti i njih, kao i njihovih rezultata.

Projekti u tijeku

Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori – bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda

– Traditional children’s stories for a common future – TRACE

Završeni projekti

TEMPUS SM_SCM – C01804-2004. u sklopu programa TEMPUS

Europeana Newspapers – A Gateway to European Newspapers Online u sklopu Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija CIP ICT PSP

Implementacija europskoga znanja u temeljnim poslovima nacionalnoga knjižničarstva u sklopu Programa za cjeloživotno učenje – Potprogram Leonardo da Vinci

Through Miranda´s Eyes u sklopu programa Europa za građane