EU projekti

Cjeloživotno učenje, razmjena znanja s onima koji to rade drukčije, bolje i dulje te promicanje postojećega i stečenoga znanja temeljno je poslanje cjelokupnoga hrvatskog društva. Stoga su programi za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koje nudi Europska unija, kao i strukturni fondovi Europske unije, prilika da se to poslanje provede i postane temelj djelovanja ovoga naraštaja, kao i naraštaja koji dolaze.

Hrvatska svojim sustavom obrazovanja teži stvaranju društva znanja koje će joj omogućiti da bude konkurentna ostalim članicama Europske unije te da im u određenim područjima bude i uzor, da s njima razmjenjuje znanja te da zajedno krenu u pronalazak inovativnih rješenja.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu brojnim je projektima stekla golemo iskustvo u povlačenju sredstava iz programa i fondova Europske unije. Svi EU projekti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu teže stjecanju znanja i vještina preko kojih će stručnjaci iz Hrvatske biti ravnopravni s kolegama u Europskoj uniji i svijetu, pa čak biti i bolji od njih.

U programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu bit će još poticajnija kada je riječ o njezinoj projektnoj djelatnosti te će udruženim znanjem nastojati dobiti sredstva za projekte iz programa Europske unije koja će joj omogućiti razvoj sadržaja te sredstva iz strukturnih fondova, uz pomoć kojih će pribaviti i izgraditi infrastrukturu za provedbu tih sadržaja.

Projekti u tijeku

 e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine

e-Sveučilišta

Citizen-enhanced open science in Southeastern European Higher Education knowledge hubs – CeOS_SE

Završeni projekti

Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori – bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda

Traditional children’s stories for a common future – TRACE

TEMPUS SM_SCM – C01804-2004. u sklopu programa TEMPUS

Europeana Newspapers – A Gateway to European Newspapers Online u sklopu Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija CIP ICT PSP

Implementacija europskoga znanja u temeljnim poslovima nacionalnoga knjižničarstva u sklopu Programa za cjeloživotno učenje – Potprogram Leonardo da Vinci

Through Miranda´s Eyes u sklopu programa Europa za građane