Katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana: Bibliotheca alvasoriana, Valvasorjev odbor pri Slovenskoj akademiji znanosti in umetnosti, Zagreb:Biblioteka Metropolitana, NSK, 1995., 859 str.

Objavljeno 3.5.2012.

Price: HRK262.50 (€34.84)
ISBN 86-7131-101-5