Katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana: Bibliotheca alvasoriana, Valvasorjev odbor pri Slovenskoj akademiji znanosti in umetnosti, Zagreb:Biblioteka Metropolitana, NSK, 1995., 859 str.

Objavljeno 3.5.2012.

 
Price: HRK 250,00  
ISBN 86-7131-101-5