Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga: 1835-1940. U 25 svezaka. Zagreb: NSK.

Objavljeno 3.5.2012.

Price: HRK80 (€10.62) (per volume)
ISBN 953-6000-20-2