e-Sveučilišta

Objavljeno 23.5.2023.

Nositelj projekta „e-Sveučilišta“, glavna partnerska organizacija i korisnik projekta e-Sveučilišta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji s relevantnim ustanovama Agencijom za visoko obrazovanje (AZVO), Sveučilišnim računskim centrom (Srce) i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK).

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnoj stranici projekta e-Sveučilišta na e-adresi https://www.carnet.hr/projekt/e-sveucilista.

Projektne aktivnosti NSK u sklopu projekta „e-Sveučilišta“

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao partnerska ustanova sudjeluje u projektu „e-Sveučilišta“ radi digitalne preobrazbe knjižnica visokoga obrazovanja unaprjeđenjem knjižnično-informacijskoga sustava te povezivanjem i umrežavanjem knjižnica iz sustava visokoga obrazovanja u zajednički knjižnični sustav u oblaku. Implementacija platforme knjižničnih usluga u oblaku mrežnoga okružja pridonijet će racionalizaciji troškova visokih učilišta u sklopu smanjenja troškova nabave i održavanja lokalno dostupne programske i računalne infrastrukture, omogućiti bržu dostupnost informacija o nastavnim i znanstvenim izvorima informacija, standardizirati procese obrade i omogućivanja pristupa građi na razini svih uključenih knjižnica, povećati dostupnost digitalnih izvora namijenjenih nastavi te povećati odjek hrvatske znanstvene produkcije u sklopu dijeljenih globalnih informacijskih servisa dostupnih na temelju tehnologije računalstva u oblaku.

Poziv za prijavu kandidata za članove/ice Savjetodavnog povjerenstva

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavljuje Poziv za prijavu kandidata za članove/ice Savjetodavnog povjerenstva za izradu analize stanja, istraživanje potreba knjižnica visokog obrazovanja u segmentu digitalne preobrazbe te izradu topologije platforme knjižničnih usluga u oblaku mrežnog okružja u sklopu projekta „e-Sveučilišta“. Detaljan raspis poziva nalazi se na sljedećoj poveznici: Poziv za prijavu kandidata za clanove Savjetodavnog povjerenstva_final-svibanj_2023.