E-katalog značajnih prinova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2011. godini

Objavljeno 13.6.2012.

Pregled: E-čitač, a za osobna računala preporučeni besplatni programi su Adobe Digital Editions, Calibre ili Lucifox (dodatak za Firefox preglednik)

Format: ePub
ISBN 978-953-500-107-2
Preuzimanje