Drugi međunarodni znanstveni skup „Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige“

Objavljeno 26.9.2016.

Drugi međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige održat će se u Splitu od 29. do 30. rujna 2016. godine u palači Milesi, u organizaciji Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te Književnoga kruga Split.

Svrha je Skupa raspraviti teorijska i praktična pitanja vezana uz ulogu knjige, odnosno potaknuti dijalog o njezinu utjecaju u prošlosti i sadašnjosti te izglede u budućnosti.
Bitne promjene koje se događaju u području proizvodnje i raspačavanja knjige, širenje i nadmoć medija, razumijevanje jedinstvenosti transmedijskoga čitanja te razvoj nove discipline koja otvara historijsku budućnost knjige, potaknule su u svijetu brojne rasprave o prošlosti i sadašnjosti knjige kao generičkoga medija. Suvremena se knjiga nalazi u evolutivnoj i revolucionarnoj fazi u odnosu na tiskanu. Tehnološke i društvene promjene, digitalna tekstualnost, rađanje novoga čitatelja i prakse čitanja s jedne strane te socijalna i književno-teorijska budućnost knjige, oslonjena na obzor pojedinca te komunikacijsku i društvenotvornu ulogu knjige, posebno u Hrvatskoj, teme su koje traže dijalog unutar sebe i između svih zainteresiranih sudionika.

Skup će se baviti sljedećim temama:

– Knjiga u Hrvatskoj – institucionalni okvir, intelektualne, socijalne i filološke osnove pisane komunikacije, komparativne studije

– Od forme k ulozi – kulturna i socijalna uloga knjige (teksta) i tekstne tehnologije

– Pisanje, čitanje i čitateljske prakse – paradigma digitalnoga teksta, medijsko okruženje i knjiga, transmedijske prakse čitanja, književnost i čitanje

– Komunikacijska, spoznajna, socijalna, estetska, oblikotvorna i društvenotvorna uloga knjige i čitanja

– Kulturne politike i knjiga – politika knjige u Hrvatskoj, komparativne analize.

Program skupa Knjiga i društvo.

Pojedinosti o skupu Knjiga i društvo.