Doktorske disertacije u tiskanom obliku − upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21

Objavljeno 22.8.2014.

ISBN 978-953-500-130-0
 

Preuzimanje