Hrvatski ured za DOI

Objavljeno 6.11.2017.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za DOI
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb
Telefon +385 1 616 4158
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 9.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Lucija Martinić
Silvana Šehić
Danijela Getliher
E-pošta
doi@nsk.hr

Hrvatski ured za DOI nacionalni je registracijski ured koji posreduje između hrvatskih nakladnika i registracijske agencije Crossref pri dodjeli DOI-ja znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima te njihovim člancima, sveščićima i godištima.
Ured djeluje prema pravilima međunarodnoga sustava za DOI (ISO 26324:2012) i registracijske agencije Crossref.

ŠTO JE DOI?

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta, a ne identifikator digitalnoga objekta. DOI može biti dodijeljen objektu bilo koje vrste, i to digitalnomu, materijalnomu ili apstraktnomu, kao i bilo kojoj razini njegove granularnosti. DOI je trajna poveznica na cjelovit digitalni objekt ili na podatak o njemu. U nakladništvu i knjižničarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija i dr., ali ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.).

DOI je identifikacijska oznaka koja sama po sebi nema značenje i ne sadrži podatke o sadržaju ili podrijetlu publikacije, odnosno nema nikakvo značenje ili vrijednost kao pravno prihvatljiv dokaz vlasništva autorskih prava nad identificiranim objektom.

Jedan DOI može biti dodijeljen samo jednomu objektu i jednomu objektu može biti dodijeljen samo jedan DOI. Jednom registriran DOI ne može se obrisati.

STRUKTURA DOI-ja

Crossref DOI sastoji se od DOI domene i oznake DOI. Oznaku DOI čine prefiks i sufiks međusobno odvojeni kosom crtom ” / ”

Npr.:

https://doi.org/10.7774/cevr.2016.5.1.19

 • https://doi.org – DOI domena
 • 10.7774 – prefiks
 • cevr.2016.5.1.19 – sufiks

Više o strukturi sufiksa na: Odabir strukture sufiksa.

NAVOĐENJE DOI-ja

DOI se navodi na odredišnoj stranici objekta (response page; landing page) u obliku trajne poveznice, a njegovo navođenje preporuča se i na samome objektu kako bi bio vidljiv prilikom preuzimanja ili ispisa identificiranoga objekta.

Također, preporuča se da se DOI navodi i na drugim mjestima na kojima su vidljivi bibliografski podatci – kazala, sažetci, upute za citiranje sadržaja i sl.).

Sukladno pravilima agencije Crossref, ispred Crossref DOI-ja ne navodi se akronim doi: ili DOI:.

Npr.:

https://doi.org/10.7774/cevr.2016.5.1.19

Od jeseni 2017. godine Crossref DOI navodi se isključivo s DOI domenom https://doi.org/. Do tada registrirane DOI-je koji sadrže http://dx.doi.org/ domenu nije potrebni mijenjati.


MEĐUNARODNI SUSTAV ZA DOI

Sustavom za DOI upravlja Međunarodna zaklada za DOI (International DOI Foundation). Sustav čini jedanaest registracijskih agencija koje imaju nadležnost nad različitim jezičnim i geografskim područjima i vrstama objekata koje identificiraju.

Znanstvenim se sadržajima DOI dodjeljuje posredništvom registracijske agencije Crossref, neprofitne članske organizacije koja djeluje u ime neprofitne organizacije PILA (Publishers International Linking Association, Inc. (PILA)). Članstvo u Crossrefu omogućuje identifikaciju znanstvenih časopisa, knjiga, zbornika s konferencija, disertacija, izvješća, normi, baza podataka, preprinta, kao i različitih razina njihove granularnosti (članak, sveščić, sastavni dijelovi članka itd.). Članstvo u Crossrefu nakladnik može ostvariti samostalno ili posredništvom registracijskoga ureda.

HRVATSKI URED ZA DOI

Hrvatski ured za DOI nacionalni je registracijski ured koji u ime Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu posreduje između hrvatskih nakladnika i registracijske agencije Crossref pri dodjeli DOI-ja.

Posredništvom Hrvatskoga ureda za DOI ostvaruje se članstvo u Crossrefu koje omogućuje dodjelu DOI-ja hrvatskim znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima te njihovim člancima, sveščićima i godištima.
Vidi: Publikacije kojima se dodjeljuje DOI.

Uloga je Hrvatskoga ureda za DOI upravljanje administracijom, kao što je učlanjenje, plaćanje računa u ime nakladnika, osiguranje tehničke podrške i promidžba sustava.

KAKO SE NAKLADNIK UČLANJUJE?

Članstvo u Crossrefu nakladnik može ostvariti samostalno ili posredništvom Hrvatskoga ureda za DOI.

Članstvo posredništvom Hrvatskoga ureda za DOI mogu zatražiti svi nakladnici znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa koji ispunjavaju potrebne uvjete, neovisno o tome jesu li već samostalno ostvarili članstvo u Crossrefu ili se učlanjuju prvi put.

Za podnošenje zahtjeva za članstvom potrebno je ispuniti obrazac. Nakladnici, čiji zahtjevi ispunjavaju uvjete, članstvo ostvaruju potpisivanjem ugovora s Crossrefom i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Ugovorima se određuju prava i obveze člana, Hrvatskoga ureda za DOI i Crossrefa.OBVEZE NAKLADNIKA

 1. Povezivanje bibliografskih bilježaka članka s pripadajućim DOI-jem.
 2. Izračun i briga o jedinstvenosti sufiksa.
 3. Dodjela DOI-ja svim znanstvenim i znanstveno-stručnim člancima naslova.
 4. Navođenje DOI-ja na odredišnoj stranici.
 5. Upućivanje DOI-ja na odredišnu stranicu.
 6. Izradba/dostava metapodataka i registracija DOI-ja.
 7. Redovito osuvremenjivanje URL-a.
 8. Redovito osuvremenjivanje metapodataka.
 9. Dostava obveznoga primjerka objekta – članka i sveščića Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preko sustava za DOI.TROŠKOVI

Troškove godišnje članarine u Crossrefu, pojedinačnih registracija DOI-ja za članke godišta u tekućoj kalendarskoj godini i godišnje članarine usluge provjere izvornosti rada osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Troškove provjere izvornosti rada po dokumentu, kao i ostale troškove osigurava sam nakladnik.

OBVEZE HRVATSKOGA UREDA ZA DOI

 1. Plaćanje godišnje članarine

Godišnja članarina Hrvatskoga ureda za DOI osigurava članstvo svim nakladnicima koji dodjeljuju DOI posredništvom Ureda. Troškove godišnje članarine osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

 1. Posredovanje između nakladnika i Crossrefa pri sklapanju ugovora.
 2. Pružanje tehničke podrške nakladnicima za izračun sufiksa.
 3. Pružanje tehničke podrške nakladnicima za dostavu metapodataka i registraciju DOI-ja.
 4. Pružanje tehničke podrške nakladnicima za osuvremenjivanje URL-a.
 5. Pružanje tehničke podrške nakladnicima za osuvremenjivanje metapodataka.
 6. Pružanje tehničke podrške nakladnicima za dostavu obveznoga primjerka objekta – članka i sveščića Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preko sustava za DOI.

 

Način suradnje između nakladnika i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu određuje se ugovorom. Moguće je ostvariti jedan od sljedećih načina suradnje:

 1. nakladnik koristi tehničku podršku za izračun i jedinstvenost sufiksa, dostavu metapodataka i registraciju DOI-ja, osuvremenjivanje metapodatka i URL-a Hrvatskoga ureda za DOI
 2. nakladnik preuzima brigu o izračunu i jedinstvenosti sufiksa, ali koristi tehničku podršku Hrvatskoga ureda za DOI za dostavu metapodataka i registraciju DOI-ja, osuvremenjivanje metapodatka i URL-a
 3. nakladnik koristi vlastito tehničko rješenje za izračun i jedinstvenost sufiksa, slanje metapodataka i registraciju DOI-ja, osuvremenjivanje metapodatka i URL-a.

Crossref nudi članovima mogućnost korištenja dodatnih usluga Crossrefa. Hrvatski ured za DOI ne posreduje u njihovu pružanju. Više pojedinosti o dodatnim uslugama pogledajte na Dodatne usluge Crossrefa.

Tehnička podrška za primjenu odabranoga modela suradnje i načina dostave metapodataka i objekata je Sustav DOI-HR koji je izgradila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Sustav DOI-HR tehnička je podrška za izračun i jedinstvenost sufiksa, dostavu metapodataka i registraciju DOI-ja, osuvremenjivanje metapodatka i URL-a te dostavu obveznoga primjerka digitalnih inačica serijskih publikacija, odnosno objekata kojima se dodjeljuje DOI posredništvom Hrvatskoga ureda za DOI. 

PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE DOI

Hrvatski ured za DOI dodjeljuje DOI jedino časopisima koji ispunjavaju niže navedene uvjete:

 • hrvatski tekući mrežni časopis
 • dodijeljen ISSN
 • objavljivanje recenziranih članaka
 • uređen prema preporukama Crossrefa – članci imaju odredišnu stranicu s naslovom, autorima, sažetkom i ključnim riječima
 • redovito objavljivanje
 • objavljuje u hrvatskome mrežnom prostoru.

PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELJUJE DOI

Hrvatski ured za DOI ne dodjeljuje DOI časopisima koji ne ispunjavaju prethodno navedene uvjete te knjigama, zbornicima s konferencija, disertacijama, izvješćima, normama, bazama podataka, preprintima te inačicama na drugim medijima, kao što su tisak, CD-ROM, USB itd.

ČLANCI KOJIMA SE DODJELJUJE DOI

DOI se dodjeljuje znanstvenim i znanstveno-stručnim člancima, odnosno:

 • izvornim znanstvenim člancima
 • kratkim priopćenjima
 • prethodnim priopćenjima
 • preglednim radovima
 • stručnim radovima i dr.

ČLANCI KOJIMA SE NE DODJELJUJE DOI

DOI se ne dodjeljuje uvodniku i prilozima, kao što su životopisi, eseji, bibliografije, vijesti, crtice, nekrolozi, recenzije i prikazi, pisma urednika, ispravci, zahvale, kazala itd.

UPUTE ZA UREĐIVANJE ČLANKA

Nakladnik je obvezan oblikovati odredišnu stranicu za svaki članak kojemu dodjeljuje DOI. Odredišna stranica mora sadržavati potpune bibliografske podatke, mora upućivati na cjeloviti tekst ili dati podatak o načinu pristupa cjelovitome tekstu. Crossref ne daje i ne može davati pristup cjelovitomu tekstu. Način pristupa cjelovitomu tekstu određuje nakladnik.

Odredišna stranica mora biti javno dostupna i mora sadržavati:

 • potpune bibliografske podatke kako bi korisnik mogao utvrditi da je usmjeren na traženi sadržaj
 • Crossref DOI
 • pristup ili način pristupa cjelovitomu tekstu.

ODABIR STRUKTURE SUFIKSA

Prefiks članu, prilikom učlanjenja, dodjeljuje Crossref, a strukturu sufiksa član (nakladnik) određuje samostalno ili posredništvom Hrvatskoga ureda za DOI.

Sufiks je niz znakova, jedinstven u sklopu jednoga prefiksa. Sufiks treba biti jednostavan, jedinstven, kratak, proširiv i dosljedan.

Pri odabiru strukture sufiksa

 • dopušteno je koristiti znakove “a-z”, “A-Z”, “0-9” i “- . _ ; ( ) /”. Korištenje drugih znakova nije dopušteno.
 • moguće koristiti jedan ili više čvorova radi održavanja hijerarhijskih podataka ili razina granularnosti. Čvorovi su skupine znakova međusobno odvojene interpunkcijskim znakovima.

Jednom odabranu strukturu poželjno je ne mijenjati. Preporučena je struktura sufiksa Hrvatskoga ureda za DOI za koju pruža tehničku podršku:

 • akronim časopisa.kalendarska godina ili godište.broj sveščića.algoritamski broj.

Npr.:

https://doi.org/10.100/abc.2017.51.72456

https://doi.org./10.100/abc – DOI časopisa
https://doi.org/10.100/abc.51 – DOI godišta
https://doi.org/10.100/abc.2017.51 – DOI sveščića
https://doi.org/10.100/abc.51.72456 – DOI članka.

Nakladnik koji objavljuje više časopisa i dodjeljuje im oznaku DOI, za sve časopise koristi isti prefiks, a sufiksom razlikuje časopis od časopisa, kao npr. prvi čvor čini akronim časopisa.

Ovisno o vrsti sklopljenoga ugovora, odabir strukture sufiksa te brigu o njegovu izračunu i jedinstvenosti može voditi nakladnik ili Hrvatski ured za DOI.

Nakladnici koji su za svoje naslove prije koristili DOI, mogu zadržati svoju strukturu sufiksa te se brinuti o njegovu izračunu i jedinstvenosti.

POVEZIVANJE BIBLIOGRAFSKIH BILJEŽAKA (Reference linking)

Povezivanje bibliografskih bilježaka članka s pripadajućim DOI-jem jedna je od obveza svakoga člana Crossrefa (nakladnika). Pridruživanje DOI-ja provodi autor/urednik prilikom sastavljanja popisa bibliografskih bilježaka, odnosno prije objavljivanja članka i registracije DOI-ja.
Hrvatski ured za DOI ne posreduje između nakladnika i Crossrefa u ispunjenju ove obveze.

Pripadajući DOI-ji se od Crossrefa mogu zatražiti na nekoliko načina:

 • jednostavnim preslikavanjem i slanjem cijeloga popisa bibliografskih bilježaka preko obrasca Crossref
 • slanjem pojedinačnih bibliografskih bilježaka ili cijeloga popisa preko XML API sučelja.

Pripadajući se DOI u popisu bibliografskih bilježaka navodi u obliku Crossref DOI-ja.

Npr.: Soleimani N, Mohabati Mobarez A, Farhangi B. Cloning, expression and purification flagellar sheath adhesion of Helicobacter pylori in Escherichia coli host as a vaccination target. Clin Exp Vaccine Res. 2016 Jan;5(1):19-25. https://doi.org/10.7774/cevr.2016.5.1.19

DODATNE USLUGE CROSSREF-a

Članstvom u Crossrefu ostvaruje se mogućnost korištenja dodatnih usluga Crossrefa, kao što su Similarity Check, Crossmark, Cited by i Registering reference. Usluge nisu obavezne.

Više pojedinosti o uslugama možete pronaći na mrežnim stranicama Crossrefa.

Similarity Check (Provjera izvornosti rada)

Usluga provjere izvornosti rada usluga je kojoj je svrha sprječavanje krivotvorenja u znanstvenim i znanstveno-stručnim radovima. Ova usluga omogućuje urednicima pristup pomagalu iThenticate za procjenu sličnosti s drugim radovima u bazi.
Usluga se naplaćuje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske snosi troškove godišnje članarine usluge. Troškove provjere po dokumentu snosi sam nakladnik, a Hrvatski ured za DOI posreduje u dostavi računa. Prvih sto provjera u svakoj kalendarskoj godini je besplatno, dok se provjera 101. i svakog sljedećeg rada naplaćuje.

Za ugovaranje usluge s Crossrefom potrebno je kontaktirati Hrvatski ured za DOI.

Crossmark

Usluga koja čitateljima daje brz i jednostavan pristup trenutačnomu statusu određenoga sadržaja. Odabirom zaštitnoga znaka (sličice) Crossmark koju urednik/autor ugrađuje u objekt čitatelj može vidjeti je li sadržaj osuvremenjen, ispravljen ili povučen te pristupiti dodatnim metapodatcima.
Usluga se ne naplaćuje.

Uslugu nakladnik ostvaruje samostalno.

Cited-by (Praćenje citiranosti)

Usluga koja autorima daje podatak koji rad identificiran Crossref DOI-jem citira njihov rad. Na taj način autori, ali i čitatelji, mogu vidjeti koliko je puta određeni rad citiran te se omogućuje jednostavno kretanje od toga rada do rada koji ga citira.
Usluga se ne naplaćuje.

Uslugu nakladnik ostvaruje samostalno.

Preduvjet korištenja usluge je redovita dostava bibliografskih bilježaka u Crossref.

Registering reference (Dostava bibliografskih bilježaka)

Usluga dostave bibliografskih bilježaka povećava vidljivost registriranih i citiranih radova. Korištenje ove usluge preduvjet je za korištenje usluge Cited by (Praćenje citiranosti),

Bibliografske bilješke moguće je dostavljati posredništvom Crossrefa na više načina ili kroz Sustav DOI-HR ručnim unosom nestrukturiranih bibliografskih bilježaka. Bibliografske bilješke moguće je dostavljati istovremeno s metapodatcima pri registraciji DOI-ja ili naknadno.

ČESTA PITANJA

1. Objavljujemo znanstveno-stručni časopis koji već koristi DOI. Možemo li podnijeti zahtjev za prelazak u nadležnost Hrvatskoga ureda za DOI?

Možete. Molimo ispunite obrazac.

2. Platili smo godišnju članarinu Crossrefu za tekuću kalendarsku godinu. Možemo li podnijeti zahtjev za prelazak u nadležnost Hrvatskoga ureda za DOI?

Možete, ali Crossref ne obavlja povrat sredstava. Preporučamo da zahtjev za prelazak u nadležnost Hrvatskoga ureda za DOI podnesete krajem godine za sljedeću kalendarsku godinu.

3. Hoće li nam prelaskom u nadležnost Hrvatskoga ureda za DOI biti dodijeljen novi prefiks?

Neće. Prelaskom nakladnika u nadležnost Hrvatskoga ureda za DOI nakladnik zadržava svoj prije dodijeljeni prefiks.

4. Možemo li prelaskom u nadležnost Hrvatskoga ureda za DOI nastaviti koristiti prije korištenu strukturu sufiksa?

Možete, ako želite. Nakladnici koji žele zadržati prije korištenu strukturu sufiksa, dužni su za njegov izračun i brigu o jedinstvenosti osigurati vlastito tehničko rješenje.

5. Ako Hrvatski ured za DOI plaća članarinu Crossrefu, znači li to da će se Ured navoditi kao nakladnik našega časopisa?

Ne. Uloga Hrvatskoga ureda za DOI jedino je posrednička. Nakladnik zadržava sva svoja prava.

6. Objavljujemo više znanstveno-stručnih časopisa. Možemo li dodjeljivati DOI člancima svih svojih naslova?

Naslovi časopisa kojima ćete dodjeljivati DOI bit će određeni ugovorom s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. DOI možete dodjeljivati samo člancima onih naslova koji su određeni ugovorom.

7. Prihvaćen nam je zahtjev za dodjelom DOI-ja za više časopisa, trebamo li zatražiti prefiks za svaki naslov?

Ne. Nakladnik časopise kojima dodjeljuje DOI, razlikuje u sklopu istoga prefiksa, strukturom sufiksa. Za više pojedinosti možete vidjeti Odabir strukture sufiksa.

8. Pristup se člancima našega časopisa naplaćuje. Možemo li im dodjeljivati DOI?

Možete. DOI mora upućivati na odredišnu stranicu članka, ne na cjeloviti tekst. Odredišna stranica mora biti javno dostupna, članak ne mora.

9. Objavljujemo časopis na više različitih mrežnih stranica. Na koju stranicu treba upućivati DOI?

Nakladnik sam odabire na koju će mrežnu stranicu DOI upućivati. Preporuča se da to bude mrežna stranica koja se objavljuje u hrvatskome mrežnom prostoru, koja ima odredišnu stranicu i redovito se osuvremenjuje.

10. Objektu smo dodijelili DOI, ali DOI ne radi. Zašto?

Dodijeljeni DOI, naveden na odredišnoj stranici objekta, nije aktivan dok se ne provede njegova registracija. Molimo zatražite registraciju DOI-ja.

11. Koja je razlika između dodjele i registracije DOI-ja?

Dodjela je DOI-ja postupak određivanja sljedećega jedinstvenog sufiksa u sklopu određenoga prefiksa. DOI dodjeljuje nakladnik korištenjem vlastitoga tehničkog rješenja ili korištenjem usluge Hrvatskoga ureda za DOI. Registracija je DOI-ja aktivacija DOI-ja u Crossrefu koja se postiže slanjem metapodataka o objektu i dodijeljenoga DOI-ja.

12. Časopis/članak kojemu smo dodijelili DOI promijenio je mjesto. Kako da DOI-je preusmjerimo na novo mjesto?

U metapodatcima o objektu zamijenite nevaljani URL valjanim i cjelovite metapodatke pošaljite ponovno. Kod osuvremenjivanja URL-a i ostalih metapodataka uvijek se šalju cjeloviti metapodatci koji u cijelosti zamjenjuju prethodno poslane. Osuvremenjivanje se URL-a i drugih metapodataka ne naplaćuje.

13. Poslali smo metapodatke, ali smo naknadno uočili pogrešku. Kako ih možemo ispraviti?

U metapodatcima o objektu napravite potrebne ispravke i cjelovite metapodatke s uključenim izmjenama pošaljite ponovno. Treba voditi brigu da se u metapodatcima navodi ispravan DOI kako biste bili sigurni da ste osuvremenili željeni zapis. Kod osuvremenjivanja URL-a i ostalih metapodataka uvijek se šalju cjeloviti metapodatci koji u cijelosti zamjenjuju prethodno poslane. Osuvremenjivanje se URL-a i drugih metapodataka ne naplaćuje.

14. Časopis je promijenio naslov. Što trebamo učiniti?

Molimo da se kod svake veće promjene naslova časopisa javite ISSN uredu za Hrvatsku radi dodjele novoga ISSN-a, a zatim s novim ISSN-om u Hrvatski ured za DOI.

15. Objektu smo dodijelili pogrešan DOI. Kako to možemo ispraviti?

Jednom registriran DOI nije moguće u potpunosti zamijeniti ili obrisati, no moguće ga je preusmjeriti na ispravan DOI ili na napomenu na stranici nakladnika. Molimo kontaktirajte Hrvatski ured za DOI. 

16. Časopis više nije dostupan na internetu. Možemo li izbrisati njegove metapodatke i deaktivirati registrirane DOI-je?

Jednom registriran DOI nije moguće obrisati. DOI objekta koji više nije dostupan na internetu, potrebno je preusmjeriti na arhivski primjerak objekta ili na odgovarajuću napomenu na stranici nakladnika. DOI koji nije distribuiran ili korišten za povezivanje preusmjerava se na stranicu https://www.crossref.org/_deleted-doi/ , a DOI povučenoga rada usmjerava se na odgovarajuću napomenu na stranicama nakladnika.

DOKUMENTI

NORME, SRODNE ADRESE

ISO 26324:2012 (en) Informacije i dokumentacija – Sustav digitalnoga identifikatora objekta (DOI)

Registration agency Crossref (Registracijska agencija Crossref)

International DOI Founation-IDF (Međunarodna zaklada za DOI).