Djelatnica NSK dobitnica Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice 2015.

Objavljeno 2.3.2015.

Na svečanome obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tradicionalno je dodijeljena Nagrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koja je ove godine pripala knjižničarskoj savjetnici Veroniki Čelić-Tica za ukupan doprinos razvoju hrvatskoga knjižničarstva, posebno u segmentu promicanja stručne i razvojne djelatnosti u području školskoga knjižničarstva.

Veronika Čelić-Tica profesorica je filozofije i hrvatskoga jezika i književnosti. Dugogodišnja je djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u svojstvu knjižničarske savjetnice te radi kao voditeljica koordinacijskoga vijeća za rad matičnih službi sa školskim knjižnicama u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo.

Svoju stručnost dokazala je objavom niza stručnih radova i publikacija s područja školskoga knjižničarstva, upozoravajući na važnost ove struke i njezinu nezamjenjivu ulogu kada je u pitanju odgoj djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Stručan rad rezultirao je uredništvom i autorstvom niza knjiga, uputa, radova i članaka u zbornicima te stručnim časopisima. Svoje znanje i iskustvo prenosi na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i radionicama, a slijedeći put svoje mentorice, dr. sc. Tatjane Blažeković, redovito i aktivno sudjeluje na skupovima školskih knjižničara. Aktivno sudjeluje i u radu Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske te izlaže i poučava na radionicama Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) u Zagrebu i matičnim knjižnicama širom Hrvatske.

Osim školskoga knjižničarstva, područje njezina profesionalnog, ali i osobnoga interesa, obuhvaća problematiku slijepih i slabovidnih osoba, osoba s disleksijom, problematiku demencije, obrazovanja romskoga stanovništva te osoba nepovoljnoga društvenog položaja. S tim motivom djeluje i kao vanjska suradnica u radu Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Svjesna važnosti hrvatske dječje književnosti kao dijela nacionalne kulturne baštine, radi i na popularizaciji hrvatske dječje knjige u svijetu kao članica Povjerenstva za izbor knjiga u sklopu projekta Međunarodna dječja digitalna knjižnica (International Children’s Digital Library – ICDL).

Prepoznavši njezinu stručnost, Hrvatsko knjižnično vijeće imenovalo ju je koordinatoricom Povjerenstva za izradu prijedloga standarda za školske knjižnice te članicom Povjerenstva za predlagatelje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci HKV-a. Njezino znanje i stručnost rezultirali su izradbom dijelova pravilnika u radu školskih knjižnica te imenovanjem za koordinatoricu Povjerenstva za izradu Prijedloga standarda za školske knjižnice.

U njezino stručno znanje i iskustvo duboko je uronjena istinska ljudskost/čovječnost iz koje proizlaze različite akcije s ciljem pomaganja, od kojih je ovdje moguće nabrojiti tek nekoliko njih. Bitno je spomenuti njezinu inicijativu i koordinaciju za pomoć poplavljenomu području Slavonije, kada se nesebično i s velikim profesionalnim i osobnim angažmanom uključila u prikupljanje knjiga i sredstava za pomoć stradalomu području. Nadalje, u sklopu Mjeseca hrvatske knjige pokreće donatorsku akciju Školarcima Slavonije s ljubavlju, kojoj je bila svrha prikupljanje sredstava za poplavama pogođene slavonske školske knjižnice te podizanje javne svijesti s obzirom na teške prilike na poplavljenim područjima.

Dobitnica je niza nagrada i priznanja, od kojih vrijedi istaknuti godišnju državnu nagradu „Ivan Filipović“ (2011.) za poseban doprinos i promicanje školskoga knjižničarstva te nagradu „Matko Rojnić“ (2007.) za poticanje razvoja školskih knjižnica.

Zajedno s akademicima Antom Stamaćem i Jakšom Fiamengom te predsjednikom Društva hrvatskih književnika Božidarom Petračem član je Prosudbenoga povjerenstva Zaklade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za dodjelu Nagrade Anđelko Novaković, čija je ujedno i začetnica.