Zbirka disertacija i magistarskih radova

Objavljeno 25.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
+385 1 616 4048
+385 1 616 4057
+385 1 616 4032 (čitaonica)

Zbirka disertacija i magistarskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu osnovana je 1996. godine, objedinjavanjem radova obranjenih na visokim učilištima Republike Hrvatske. Svrha je Zbirke prikupljanje, obrađivanje, pohrana i osiguravanje dostupnosti disertacija i znanstvenih magistarskih radova te sustavna izgradnja nacionalne i sveučilišne zbirke.

Fond

Zbirka prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje doktorske disertacije i znanstvene magistarske radove obranjene na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (Sveučilišta Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Pula, Zadar, Dubrovnik, Sjever, Slavonski Brod), kao i darovane radove hrvatskih autora koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu.

Obuhvaća građu u tiskanom obliku, dostavljenu u skladu s propisima o uvezu, izgledu i opremanju disertacija, građu u elektroničkom obliku – radove dostavljene na prijenosnim medijima (CD-ROM, DVD), digitalne inačice radova i digitaliziranu građu.

U fondu se nalazi više od 40 000 svezaka tiskane građe.

Prikupljanje

Knjižnica prikuplja po jedan tiskani primjerak disertacija.

Ostale vrste ocjenskih radova (završni, diplomski i završni specijalistički) ne dostavljaju se Knjižnici na pohranu. Ako visoko učilište dostavi Knjižnici tiskani oblik navedenih ocjenskih radova, on će biti vraćen na trošak pošiljatelja.

Pitanja o pohrani elektroničkih inačica radova u NSK možete uputiti na e-adresu dar@nsk.hr.

Pristup i korištenje

Zbirka disertacija i magistarskih radova smještena je u čitaonici na 1. katu Knjižnice. Tiskana građa dostupna je za korištenje isključivo unutar čitaonice, ne posuđuje se.

Dio fonda Zbirke smješten je u zatvorenom spremištu (najstarije disertacije Sveučilišta u Zagrebu, disertacije obranjene na sveučilištima republika bivše Jugoslavije, stručni i specijalistički (magistarski) radovi). Građa se može naručiti i koristiti u čitaonici.

Bibliografski zapisi su dostupni u mrežnom katalogu NSK i Hrvatskom nacionalnom skupnom katalogu.

Digitalizirane disertacije Sveučilišta u Zagrebu (1880. – 1952.) dostupne su na portalu Digitalne zbirke NSK.

Digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova dostupne su u Nacionalnom repozitoriju disertacija i znanstvenih magistarskih radova – DR, a digitalne inačice završnih i diplomskih radova u Nacionalnom repozitoriju završnih i diplomskih radova- ZIR.

Novi naslovi u Zbirci disertacija i magistarskih radova dostupni su u Biltenu prinova.

Ostali informacijski izvori (Sveučilište u Zagrebu)

Bibliografije doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu za godine:

  • 1880.-1952.
  • 1950.-1969.
  • 1970.-1974.
  • 1975.-1976.
  • 1977.-1980.
  • 1981.-1984.

Bibliografija doktorskih disertacija obranjenih na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu : 1955-1985.

Bibliografija magistarskih radova obranjenih na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za godine:

  • 1964.-1984.
  • 1985.-1988.

Knjige doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu