Skenirani katalozi na listićima

Objavljeno 5.1.2012.

Digitalizirani abecedni katalog sadrži Skenirane slike listića dva abecedna niza kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se izrađivao do 1990. godine. Podatci ovog kataloga postupno se unose i u online katalog NSK. Digitalizirani abecedni katalog treba koristiti kao pomagalo pri traženju podataka o publikacijama koje nije moguće pronaći u online katalogu NSK.

U Projektu Digitalizacije abecednog kataloga skenirano je 995.354 listića abecednog kataloga, pri čemu su izrađene digitalne reprodukcije – digitalne slike kataložnih listića. Slike su pripremljene za pregledavanje u sustavu koji umnogome oponaša pregledavanje kataloga u ladicama, a listići su raspoređeni unutar ladica kao u izvornom katalogu.

Pretraživanje sadržaja podataka na listićima digitaliziranog abecednog kataloga bit će omogućeno u drugoj fazi projekta.

Katalog knjiga

Katalozi Zbirke rukopisa i starih knjiga

Katalozi Zbirke muzikalija i audiomaterijala