Dani otvorenih vrata NSK: Predavanje dr. sc. Dubravke Mlinarić „Karte i identiteti“

Objavljeno 23.2.2015.

U malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u sklopu programa Dana otvorenih dana NSK, u utorak, 24. veljače 2015. godine, dr. sc. Dubravka Mlinarić održat će predavanje pod naslovom Karte i identiteti – Kartografski „gastarbeiteri“ s hrvatskih prostora u ranom novom vijeku – Izbor iz Zbirke Novak.

Najavljenim predavanjem želi se obilježiti 2015. godina kao Međunarodna godina zemljopisnih karata te popularizirati intrigantna istraživačka disciplina povijesne kartografije. Ujedno će biti predstavljena i Zbirka Novak – iznimno vrijedna kartografska donacija strastvenoga sakupljača Drage Novaka Zbirci zemljopisnih karata i atlasa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Autorica će izlaganje usmjeriti na značenje karata u oblikovanju raznovrsnih identiteta zabilježenih u radovima lokalnih kartografa koji su djelovali na hrvatskim povijesnim prostorima, kao mjestu isprepletanja višestrukih imperijalnih, vojnih, gospodarskih, kulturnih i mnogih drugih utjecaja od 16. do 18. stoljeća. U propitivanju tijeka nastanka pojedinih starih karata, ali i njihove pohrane i kasnije manipulacije kartografskom baštinom, u središtu će prije svega biti regionalne karte zadarskoga i šibenskoga prostora.

Ulaskom u nerijetko tajnovit svijet karata kao izvor obilja povijesnih i drugih sadržaja i simbola, nastojat će se pobuditi zanimanje kod najširega kruga korisnika te ponuditi jedan od ključeva za čitanje karata kao subjektivnih i šifriranih dokumenta i pronalaženje njihovih prikrivenih značenja.

Dubravka Mlinarić diplomirala je povijest i geografiju na Filozofskome i Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i magistrirala srednjoeuropsku ranonovovjekovnu povijest na sveučilištu Central European University u Budimpešti magistarskim radom The 17th Century Cartographic Representation of the Territories of the Kingdom(s) of Dalmatia, Croatia and Slavonia in Central European and Mediterranean Context. Doktorsku disertaciju iz povijesti obranila je 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radi na Institutu za migracije i narodnosti, a 2013. izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenome području interdisciplinarnih znanosti. Od 2008. godine predaje povijesnu kartografiju na Poslijediplomskome doktorskom studiju hrvatskoga ranonovovjekovlja pri Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije ranoga novovjekovlja na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja njezina istraživačkog interesa jesu hrvatska povijest ranoga novog vijeka (demografski, migracijski, kartografski, ekonomski i ekološki fenomeni).

Predavanje će se održati u u 17 sati u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.