Cjenik usluga

Objavljeno 10.1.2012.

Cjenik NSK s popisom usluga i naknada (stupa na snagu 1. travnja 2021. godine):

Cjenik NSK sadrži popis naplativih usluga i naknada proizišlih iz Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga NSK s naznačenim cijenama. Provedba usluga i naknada u Cjeniku NSK usklađena je sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Knjižnica pridržava pravo uvođenja promidžbenih cijena članarina, usluga i naknada radi promicanja svojih aktivnosti. Iznos u eurima preračunat je primjenom fiksnoga tečaja konverzije koji je određen na razini u kojoj jedan euro odgovara iznosu od 7,53450 kuna.

1. ČLANARINA
1.1 Godišnja članarina
1.1.1 Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija, studenti poslijediplomskog studija u Republici Hrvatskoj – 100,00 kn (13,27 €)
1.1.2 Akademsko ili znanstveno osoblje, znanstvenici i djelatnici u kulturi i obrazovanju, građani Republike Hrvatske – 200,00 kn (26,54 €)
1.1.3 Umirovljenici – 50,00 kn (6,64 €)
1.1.4 Osobe s invaliditetom te osobe u njihovoj pratnji ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva u NSK. Upis bez naknade moguć je uz predočenje valjanog izvatka iz Registra osoba s invaliditetom – bez naknade.

1.2 Godišnja članarina – bez posudbe građe
1.2.1 Studenti inozemnih sveučilišta, strani državljani, građani Republike Hrvatske – 150,00 kn (19,91 €)
1.2.2 Osobe u dobi od 16 do 18 godina – 50,00 kn (6,64 €)

1.3 Popust na skupno članstvo – godišnja članarina
1.3.1 Za skupine od 10 i više osoba – 20 posto popusta na godišnju članarinu. Popust vrijedi samo za skupine članova iz iste kategorije.

1.4 Privremena članarina – bez posudbe građe
1.4.1 Mjesečna – 50,00 kn (6,64 €)
1.4.2 Tjedna – 40,00 kn (5,31 €)
1.4.3 Dnevna – 30,00 kn (3,98 €)

1.5 Dodatno izdavanje članske iskaznice
1.5.1 Naknada za izgubljenu ili oštećenu člansku iskaznicu – 20,00 kn (2,65 €)
1.5.2 Naknada za izdavanje iskaznice zamjenskog člana (proxy) ili iskaznice osobe u pratnji osobe s invaliditetom – 20,00 kn (2,65 €)

2. ZAKASNINA
2.1 Prekoračenje dopuštenog roka posudbe (dnevno po knjizi/svesku) – 1,00 kn (0,13 €)

3. INFORMACIJSKE USLUGE 
3.1 Složena tematska pretraživanja dostupnih izvora informacija
3.1.1 Za članove – bez naknade
3.1.2 Za ostale korisnike – 100,00 kn (13,27 €) / sat

3.2 Bibliografske usluge te pretraživanja u poslovne i komercijalne svrhe
3.2.1 Jednostavnija pretraživanja za članove – bez naknade
3.2.2 Složenija pretraživanja za članove – 100,00 kn (13,27 €) / sat
3.2.3 Za ostale korisnike – 150,00 kn (19,91 €) / sat

3.3 Bibliometrijske usluge
3.3.1 Za članove uz godišnju članarinu – bez naknade
3.3.2 Potvrda znanstveniku o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika te potvrda o statusu časopisa s indeksiranim radovima u relevantnim bazama podataka – 100,00 kn (13,27 €)
3.3.3 Potvrda ustanovi o zastupljenosti i statusu časopisa u relevantnim bazama podataka za potrebe uredništava i izdavača domaćih znanstvenih i stručnih časopisa – 30,00 kn (3,98 €) po časopisu
3.3.4 Potvrda ustanovi za kvantitativno vrednovanje znanstvenika te visokoškolskih i znanstvenih ustanova (za potrebe akreditacije, reakreditacije i dr.) – 100,00 kn (13,27 €) po znanstveniku
3.3.5 Potvrda ustanovi za kvantitativno vrednovanje znanstvenika te za potrebe studijskih programa pri Sveučilištu u Zagrebu, odnosno izvan sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – bez naknade

3.4 Pretraživanje poslovnih informacijskih izvora*
3.4.1 Pretraživanje ProQuest DIALOG baza podataka – paušalni iznos – 80,00 kn (10,62 €)

*u slučaju da troškovi pretraživanja odstupaju od paušalnog iznosa, dodatni troškovi se posebno obračunavaju.

4. MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA
4.1 Međuknjižnična posudba knjiga iz fonda NSK (po knjizi/svesku)
4.1.1 Unutar Hrvatske – 30,00 kn (3,98 €)
4.1.2 U inozemstvo – 1 IFLA vaučer

4.2. Međuknjižnična dostava preslika iz fonda NSK
4.2.1 Unutar Hrvatske – do 20 stranica besplatno
– svaka sljedeća stranica –  0,50 kn (0,07 €)
4.2.2 U inozemstvo – do 20 stranica – 1 IFLA vaučer
– svakih sljedećih 20 stranica – ½  IFLA vaučera

4.3 Međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica unutar Hrvatske
4.3.1 Međuknjižnična posudba knjiga (po knjizi/svesku) – 30,00 kn (3,98 €)
4.3.2 Međuknjižnična dostava preslika – prema računu pošiljatelja

4.4 Međuknjižnična posudba iz inozemstva*
4.4.1 Iz Velike Britanije  – 280,00 kn (37,16 €)
4.4.2 Subito – 200,00 kn (26,54 €)
4.4.3 Ostale knjižnice u Europi – 180,00 kn (23,89 €)
4.4.4 Knjižnice izvan Europe – 280,00 kn (37,16 €)

*u slučaju da dobavni troškovi naručene građe, naknada za autorsko (nakladničko) pravo ili cijena poštarine znatno odstupa od cjenika, troškovi se posebno obračunavaju.

4.5 Međuknjižnična dobava preslika članaka*
4.5.1 Iz Velike Britanije – 150,00 kn (19,91 €)
4.5.2 Subito Digital Rights Management – 120,00 kn (15,93 €)
4.5.3 Subito pdf – 60,00 kn (7,96 €)
4.5.4 Ostale knjižnice u Europi – 100,00 kn (13,27 €)
4.5.5 Knjižnice izvan Europe – 150,00 kn (19,91 €)

*u slučaju da dobavni troškovi naručene građe, naknada za autorsko (nakladničko) pravo ili cijena poštarine znatno odstupa od cjenika, troškovi se posebno obračunavaju.

5. EDUKACIJSKE USLUGE
5.1 Stručno vodstvo po Knjižnici skupina posjetitelja do 15 osoba u trajanju do 30 minuta te uz prethodnu najavu – bez naknade
5.2 Stručne radionice i/ili tematsko vodstvo po Knjižnici skupina do 15 posjetitelja u trajanju do 90 minuta (minimalna skupina od 7 sudionika) – 80,00 kn (10,62 €) po posjetitelju
5.3 Programi informacijske i digitalne pismenosti prema utvrđenom programu edukacije (cijena po osobi i programu) – bez naknade za članove Knjižnice – 80,00 kn (10,62 €) za ostale korisnike
5.4 Stručne konzervatorsko-restauratorske radionice – cijena na upit
5.5 Radionice Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara – prema istaknutim cijenama programa

6. USLUGE ZA NAKLADNIKE
6.1 Izrada CIP zapisa te dodjele ISBN, ISSN, ISMN, DOI oznaka hrvatskim nakladnicima – bez naknade
6.2 Klasifikacija članaka po UDK oznakama – 20,00 kn (2,65 €) po bibliografskoj jedinici
6.3 Priprema građe za potrebe ponovnog izdanja ili izrade tiskane reprodukcije – obuhvaća konzervatorsko-restauratorske radove i druge postupke – prema procjeni stanja građe.

7. NAKNADA ZA REPRODUCIRANJE I JAVNO PRIKAZIVANJE GRAĐE *
(cijena ne uključuje digitalizaciju građe i/ili preslikavanje datoteka digitalizirane građe)
7.1 Naknada za reproduciranje radi izrade tiskanih i elektroničkih publikacija
7.1.1 Elektroničke publikacije – 200,00 kn (26,54 €)
7.1.2 Naklada tiskane publikacije do 1000 primjeraka – 200,00 kn (26,54 €)
7.1.3 Naklada tiskane publikacije do 5000 primjeraka – 300,00 kn (39,82 €)
7.1.4 Naklada tiskane publikacije do 10 000 primjeraka – 400,00 kn (53,09 €)
7.1.5 Naklada tiskane publikacije iznad 10 000 primjeraka – 500,00 kn (66,36 €)

*za potrebe  programa iz kulture, znanosti i obrazovanja odobrava se 50 posto popusta na izražene cijene.

7.2 Naknada za reproduciranje radi izrade promidžbenih materijala (plakata, kalendara, letaka, straničnika i sl.) u komercijalne svrhe
7.2.1 Crno-bijela reprodukcija – 600,00 kn (79,63 €)
7.2.2 Reprodukcija u boji – 1.100,00 kn (146,00 €)

7.3 Naknada za reprodukcije radi izrade videomaterijala (TV, film i sl.)
7.3.1 Reprodukcija za videomaterijale – 300,00 kn (39,82 €)

*na cijene se obračunava PDV.

8. REPROGRAFSKE USLUGE
8.1 Samostalno fotokopiranje*
8.1.1 Kartica sa 50 impulsa – 30,00 kn (3,98 €)
8.1.2 Kartica sa 100 impulsa – 60,00 kn (7,96 €)

*radi zaštite građe nije dopušteno samostalno fotokopiranje građe iz zbirki građe posebne vrste, odnosno oštećene građe, kao i one nastale do 1945. godine.

8.2 Samostalno skeniranje*
8.2.1 Skeniranje plošnim skenerom formata A4 – do 20 snimaka besplatno
– svaki sljedeći snimak – 0,20 kn (0,03 €)
8.2.2 Skeniranje Bookeye skenerom (snimak sadrži vodeni žig) – do 20 snimaka besplatno
– svaki sljedeći snimak – 0,50 kn (0,07 €)

*radi zaštite građe nije dopušteno samostalno skeniranje građe iz zbirki građe posebne vrste, odnosno oštećene građe, kao i one nastale do 1945. godine

8.3 Mikrografske usluge – mikrofilmiranje po snimku
8.3.1 Knjige, novine i časopisi; snimanje na 35 mm mikrofilm – 4,00 kn (0,53 €)
8.3.2 Stare knjige i rukopisi, glazbeni rukopisi – 8,00 kn (1,06 €)
8.3.3 Posebno vrijedna građa – 40,00 kn (5,31 €)

8.4 Preslikavanje filmova; negativ/pozitiv, negativ/negativ (35 mm)
8.4.1 1 metar – 60,00 kn (7,96 €)

8.5 Preslike s mikrofilma i mikrofiša
8.5.1 Crno-bijeli ispis, papir A4 80g – 2,50 kn (0,33 €)
8.5.2 Crno-bijeli ispis, papir A3 80g – 5,00 kn (0,66 €)

9. USLUGA DIGITALIZACIJE GRAĐE *
Priprema građe uračunata je u cijenu.
9.1 Skeniranje u razlučivosti od 300 do 400 dpi
9.1.1. Građa nastala nakon 1945. iz čitaonica sa slobodnim pristupom i Zatvorenog spremišta
(cijena po snimku)
Format                                                                            
Do A4 (210×297 mm)  – siva skala; 8,00 kn (1,06 €) – boja; 10,00 kn (1,33 €)
od A4 (210×297 mm) do A3 (297×420 mm) – siva skala; 12,00 kn (1,59 €) – boja; 15,00 kn (1,99 €)
od A3 (297×420 mm) do A2 (420×594 mm) – siva skala; 45,00 kn (5,97 €) – boja; 65,00 kn (8,63 €)
od A2 (420×594 mm) do A1 (594×841 mm) – siva skala; 65,00 kn (8,63 €) – boja; 120,00 kn (15,93 €)
od A1 (594×841 mm) do A0 (841×1189 mm) – siva skala; 105,00 kn (13,94 €) – boja; 205,00 kn (27,21 €)
Skeniranje mikrofilma (c/b) – siva skala; 3,50 kn (0,46 €) – boja; –

9.1.2 Građa iz zbirki građe posebne vrste, građa nastala do 1945. godine i oštećena građa
(cijena po snimku)
Format
Do A4 (210×297 mm)  – siva skala; 12,00 kn (1,59 €) – boja; 25,00 kn (3,32 €)
od A4 (210×297 mm) do A3 (297×420 mm) – siva skala; 18,00 kn (2,39 €) – boja; 35,00 kn (4,65 €)
od A3 (297×420 mm) do A2 (420×594 mm) – siva skala; 65,00 kn (8,63 €)– boja; 100,00 kn (13,27 €)
od A2 (420×594 mm) do A1 (594×841 mm) – siva skala; 100,00 kn (13,27 €) – boja; 180,00 kn (23,89 €)
od A1 (594×841 mm) do A0 (841×1189 mm) – siva skala; 160,00 kn (21,24 €)– boja; 320,00 kn (42,47 €)
Skeniranje mikrofilma (c/b) – siva skala; 3,50 kn (0,46 €) – boja; –

*navedene cijene primjenjuju se i za potrebe skeniranja građe koja nije dio fonda NSK i na njih se obračunava PDV.

9.2 Skeniranje građe iznad 400 dpi moguće uz prethodnu najavu i odobrenje Uprave NSK
Iznos skeniranja svih vrsta građe iznad 400 dpi se uvećava za 30 posto u odnosu na iskazane cijene.

9.3 Snimanje digitalnom kamerom do formata predloška A3, razlučivosti do 300 dpi
9.3.1 1 snimak – 45,00 kn (5,97 €)

*navedene cijene primjenjuju se i za potrebe skeniranja građe koja nije dio fonda NSK i na njih se obračunava PDV.

10. USLUGA PRESLIKAVANJA DATOTEKA DIGITALIZIRANE GRAĐE*
10.1 Građa nastala nakon 1945. iz čitaonica sa slobodnim pristupom i Zatvorenog spremišta
Digitalna preslika razlučivosti do 200 dpi – 5,00 kn (0,66 €)
Digitalna preslika razlučivosti do 300 dpi – 10,00 kn (1,33 €)

10.1.2 Građa iz zbirki građe posebne vrste, građa nastala do 1945. godine i oštećena građa
(cijena po preslici)
Digitalna preslika razlučivosti do 200 dpi – 15,00 kn (1,99 €)
Digitalna preslika razlučivosti do 300 dpi – 25,00 kn (3,32 €)

*dostava preslike u formatu TIFF uvećava cijenu za 50 posto.

11. USLUGE DIGITALNOG LABORATORIJA NSK
11.1 3D ispis (po gramu punjenja) – 0,20 kn (0,03 €)
11.2 Korištenje softvera za 3D modeliranje – bez naknade

12. USLUGA ISPISA I DOSTAVE PRESLIKA DIGITALIZIRANE GRAĐE*
12.1 Ispis crno/bijeli do formata A4 na 80g papiru – 1,00 kn (0,13 €) po stranici
12.2 Ispis u boji – do formata A3 na 80g papiru – 1,50 kn (0,20 €) po stranici
12.3 CD (do 700 MB memorije) – 5,00 kn (0,66 €)
12.4 DVD (do 4.7 GB memorije) – 10,00 kn (1,33 €)
12.5 USB (do 16 GB memorije) – 50,00 kn (6,64 €)
12.6 FTP prijenos podataka ili isporuka e-poštom (do 2 GB memorije) – bez naknade

* u slučaju dostave poštom naplaćuju se troškovi poštarine.

13. KORIŠTENJE SOBA ZA STUDIJSKI RAD *
13.1 Po danu korištenja – 15,00 kn (1,99 €)

*na uslugu se obračunava PDV.

14. NAKNADA ZA GUBITAK/OŠTEĆENJE GRAĐE I OPREME
14.1 Izgubljena ili oštećena knjiga (uz nabavu istog izdanja ili tržišnu vrijednost izgubljenog izdanja) – 50,00 kn (6,64 €)
14.2 Izgubljena oznaka broja garderobe – 50,00 kn (6,64 €)
14.3 Izgubljena oznaka broja sobe za studijski rad – 50,00 kn (6,64 €)
14.4 Izgubljeni/slomljeni ključ garderobnog ormarića – 50,00 kn (6,64 €)
14.5 Oštećenje računalne i inventarne opreme – prema procjeni

15. SNIMANJE/FOTOGRAFIRANJE VLASTITOM OPREMOM ZA POTREBE FILMA, TELEVIZIJE I SL. 
(snimanje moguće uz prethodnu najavu i odobrenje uprave Knjižnice)*
15.1 Snimanje/fotografiranje knjižnične građe – prvi sat – 1.200,00 kn (159,27 €)
– svaki sljedeći sat – 600,00 kn (79,63 €)
15.2 Snimanje/fotografiranje unutar prostora Knjižnice i na pripadajućim vanjskim prostorima Knjižnice – prvi sat – 3.000,00 kn (398,17 €)
– svaki sljedeći sat – 1.500,00 kn (199,08 €)
15.3 Za potrebe snimanja/fotografiranja radi promidžbe kulture, znanosti i obrazovanja odobrava se 50 posto popusta na izražene cijene.

* na cijene se obračunava PDV.

16. DNEVNI NAJAM TEHNIČKE OPREME*
16.1 Ozvučenje (pojačalo, mikser, mikrofoni i zvučnici) – 2.000,00 kn (265,45 €)
16.2 Prijenosno računalo – 200,00 kn (26,54 €)
16.3 Projektor i projekcijsko platno – 1.000,00 kn (132,72 €)
16.4 Stol (dim. 200 x 80 cm ili 120 x 120 cm)  – 20,00 kn (2,65 €)
16.5 Stolica – 10,00 kn (1,33 €)
16.6 Govornica – 100,00 kn (13,27 €)
16.7 Vitrina za izlaganje (razne veličine) – 50,00 kn (6,64 €)
16.8 Nosač (mreža ili samostojeći stup) za izlaganje – 10,00 kn (1,33 €)
16.9 Klavinova (electric piano) – 1.500,00 kn (199,08 €)

*na cijene se obračunava PDV.

17. NAJAM PROSTORA*
(dvorane za razne vrste događanja)
17.1 Cijena najma određuje se ovisno o karakteru događanja i zahtjevnosti postave prostora.

* na cijene se obračunava PDV.

18. KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE
18.1 Cijena konzervatorskih i restauratorskih radova određuje se posebnom procedurom izrade troškovnika (obuhvaća izradu troškovnika prema procjeni stručnjaka Odjela zaštita i pohrana, računovodstva Knjižnice i čelnika ustanove).

19. IZRADA TISKANE REPRODUKCIJE KNJIŽNE GRAĐE NA ZAHTJEV*
19.1 Cijena se određuje posebnom procedurom izrade troškovnika po izrađenom primjerku tiskane reprodukcije, a obuhvaća troškove grafičke pripreme te ispisa i uveza do formata A3.
Tiskanu reprodukciju moguće je izraditi uz prethodno odobrenje uprave Knjižnice, a svaki primjerak posebno je označen navodom: „Tiskana reprodukcija izrađena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te se ne smije koristiti u komercijalne svrhe.“

* na uslugu se obračunava PDV.

Cjenik NSK s popisom usluga i naknada.