Cjenik usluga

Objavljeno 10.1.2012.

Cjenik usluga
1. ČLANARINA
1.1. Fizičke osobe – godišnji upis
1.1.1. Redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskog studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj – 100,00 kn
1.1.2. Znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta, znanstveni i kulturni radnici, izvanredni studenti, građani – 200,00 kn
1.1.3. Studenti sa stranih sveučilišta, maturanti, strani državljani i ostali građani – iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice – 150,00 kn

1.2. Fizičke osobe – dvogodišnji upis
1.2.1. Umirovljenici – 100,00 kn

1.3. Fizičke osobe – privremeni upis
1.3.1. Tjedni upis – iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice – 40,00 kn
1.3.2. Mjesečni upis – iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice – 50,00 kn
1.3.3. Dnevni upis – iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice – 30,00 kn

1.4. Gubitak članske iskaznice
1.4.1. Naknada za izgubljenu člansku iskaznicu – 50,00 kn

1.5. Osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva u NSK.

2. POSUDBA KNJIGA
2.1. Zakasnina
2.1.1. Prekoračenje dopuštenog roka posudbe (dnevno po knjizi) – 1,00 kn

2.2. Opomene **
2.2.1. Prva opomena – 20,00 kn
2.2.2. Druga opomena – 30,00 kn

2.3. Rezervacija naručene i korištene građe
2.3.1. Rezervacija građe bez naknade.
2.3.2. Rezervacija nepreuzeta građa (po jedinici) – 5,00 kn

3. INFORMACIJSKE USLUGE – PRETRAŽIVANJA
3.1. Složeno tematsko pretraživanje različitih izvora informacija koje provodi diplomirani knjižničar
3.1.1. Paušalni iznos po satu rada – 100,00 kn

3.2. Pretraživanje stranih baza podataka za potrebe znanstvene indeksiranosti i citiranosti
3.2.1. Paušalni iznos – 30,00 kn (+ administrativni troškovi i troškovi dostave)
3.2.2. Potvrda o zastupljenosti časopisa za potrebe uredništva domaćih znanstvenih i stručnih časopisa – 30,00 kn po časopisu
3.2.3. Kvantitativno vrednovanje znanstvenika i znanstvenih ustanova (za potrebe reakreditacije znanstvenih organizacija) – 30,00 kn po znanstveniku

3.3. Pretraživanje ProQuestDIALOG baza podataka
3.3.1. Pretraživanje ProQuestDIALOG baza podataka u svrhu znanstvene indeksiranosti – 80,00 kn (ovisno o bazi podataka)

4. MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA
4.1. Međuknjižnična posudba iz fonda Nacionalne i sveučilišne Knjižnice u Zagrebu
4.1.1. knjižnicama unutar Hrvatske građa se posuđuje uz naplatu
jednokratne naknade. Rok je posudbe do 30 dana. knjižnica može odrediti i
kraći rok posudbe – 50,00 kn
4.1.2. Izradba i dostava preslika, fotografija ili digitalnih preslika
0-40 STRANICA = minimalni iznos 20,00 kn + administrativni troškovi i
dostava 30,00 kn – 50,00 kn
PREKO 40 STRANICA = naplata prema cjeniku Knjižnice + administrativni
troškovi i dostava 40,00 kn – 2,00/kopija+40,00 kn (dostava i administrativni troškovi)
4.1.3. Posudba knjiga i dostava preslika iz fonda NSK u inozemstvo
naplaćuje se u IFLA voucherima. 1 IFLA voucher = 8 EUR, 1/2 IFLA
voucher = 4 EUR.
4.1.3.1. Posudba knjiga iz fonda NSK u inozemstvo:
1 knjiga = 1 and 1/2 IFLA voucher (obuhvaća posudbu i poštarinu za Europu) – određeno voucherom (1+1/2)
1 knjiga = 3 IFLA vouchera (obuhvaća posudbu i poštarinu izvan Europe) – određeno vaucherom (3)
4.1.3.2. Izradba i dostava preslika u inozemstvo:
do 20 str. A4 = 1 and 1/2 IFLA vouchera (uz poštarinu u IFLA voucherima) -određeno voucherom (1+1/2)
svakih sljedećih 20 stranica = 1/2 IFLA vouchera – određeno voucherom (1/2)

4.2. Međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica unutar Hrvatske
4.2.1. Posudba knjiga iz drugih knjižnica unutar Hrvatske po knjizi
(vrijednost 1/2 IFLA vouchera, odnosno 4 EUR). U cijenu uključena posudba
i poštarina. – određeno voucherom (1/2)

4.3. Međuknjižnična posudba iz inozemstva
4.3.1. Iz Velike Britanije: (British Libary Document Supply Service) – 280,00 kn
4.3.2. Subito – 200,00 kn
4.3.3. Ostale Knjižnice u Europi – 150,00 kn

4.4. Nabava preslika članaka:
4.4.1. Nabava članka iz Velike Britanije (British Library Document Supply Service) – 150,00 kn
4.4.2. Subito – dostava unutar 72 sata (DRM – Digital Rights Management) – 120,00 kn
4.4.3. Subito, format .pdf – 60,00 kn
4.4.4. Preslika članaka i dostava poštom (do 20 stranica) – 100,00 kn
– svaka sljedeća stranica 1,00 kn
4.4.5. Dostava telefaksom (do 20 str.) 60,00 kn
– svaka sljedeća stranica 1,00 kn

4.5. Doktorske disertacije iz Velike Britanije
4.5.1. Posudba disertacije (samo u mikroobliku), dostava avionskom poštom – 250,00 kn
4.5.2. Kupnja disertacije (samo u mikroobliku), dostava avionskom poštom – 400,00 kn
4.5.3. Kupnja tiskane disertacije u mekom ovitku, dostava avionskom poštom – 800,00 kn

5. USLUGA ISPISA
5.1. Pisač (c/b ispis formata A4 po str.)
5.1.1. Ispis teksta – 1,00 kn
5.1.2. Ispis teksta sa slikom – 1,50 kn

6. REPROGRAFSKE USLUGE
6.1. Fotokopiranje
6.1.1. Kartica sa 50 impulsa za samostalno fotokopiranje – 30,00 kn
6.1.2. Kartica sa 100 impulsa za samostalno fotokopiranje – 60,00 kn

6.2. Usluge fotokopiranja
6.2.1. Format A4 (po stranici) do 40 stranica
do 40 stranica = minimalni izros 20,00 kn + administrativni, bankarski tro5kovi (za inozemstvo) i
dostava 30,00 kn (u Republici Hrvatskoj) ili 180,00 kn(za inozemstvo) – 50,00 (RH) ili 200,00 kn
(inozemstvo)
6.2.2. Format A4 i A3 jednostrano i obostrano (po stranici) preko 40 stranica
više od 40 stranica : naplata prema cjeniku Knjižnice + administrativni, bankarski troškovi (za
inozemstvo) i dostava 50,00 kn (u Republici Hrvatskoj) ili 250,00 kn (za inozemstvo) – 50,00
(250,00) kn + naplata vrste formata prema Cjeniku NSK
6.2.2.1. Format A4 (po stranici) – 2,00 kn
6.2.2.2. Format A4 obostrano – 1,60 kn
6.2.2.3. Format A3 (po stranici) – 4,00 kn
6.2.2.4. Format A3 obostrano (po stranici) – 3,20 kn

6.3. Samostalno skeniranje
6.3.1. Samostalno skeniranje plošnim skenerom A4 (75 do 300 dpi) u čitaonicama Knjižnice. Skenirana građa snima se na CD ROM-R – 5,00 kn

6.4. Mikrografske usluge – snimanje i mikrofilmiranje (po snimku)
6.4.1. Mikrofilmiranje novina i časopisa; snimanje na 35 mm mikrofilm – 4,00 kn
6.4.2. Mikrofilmiranje starih knjiga i rukopisa, grafika, razglednica, zemljopisnih karata, muzikalija i ostale građe iz zbiraka – 8,00 kn
6.4.3. Snimanje posebno vrijedne građe – 40,00 kn

6.5. Preslikavanje filmova; negativ/pozitiv, negativ/negativ (35 mm)
6.5.1. Do 1 metar – 60,00 kn
6.5.2. Svaki sljedeći metar – 60,00 kn

6.6. Preslike A4 s mikrofilma i mikrofiša
6.6.1. Crno-bijeli ispis A4 80g – 2,50 kn
6.6.2. Crno-bijeli ispis A3 80g – 5,00 kn

7. SKENIRANJE GRAĐE
7.1. Skeniranje građe iz čitaonica sa slobodnim pristupom i zatvorenog spremišta (cijena po stranici)
7.1.1. Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A4 – 10,00 kn
7.1.2. Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A3 – 15,00 kn
7.1.3. Skeniranje periodike – jednostavni predlošci do formata A3 – 15,00 kn
7.1.4. Skeniranje periodike – jednostavni predlošci veći od formata A3 – 25,00 kn
7.1.5. Skeniranje mikrofilma – 3,50 kn

7.2. Skeniranje građe iz zbirki građe posebne vrste; skener ZEUTSCHEL OMNISCAN 11000 (cijena po stranici)
7.2.1. A4 (210×297 mm) crno-bijelo do 100 dpi. 12,00 kn
od 101 do 400 dpi. 18,00 kn
7.2.2. A4 (210×297 mm) siva skala do 100 dpi. 12,00 kn
od 101 do 400 dpi. 25,00 kn
7.2.3. A4 (210×297 mm) boja do 100 dpi. 32,00 kn
od 101 do 400 dpi. 48,00 kn
7.2.4. A3 (297×420 mm) crno-bijelo do 100 dpi. 32,00 kn
od 101 do 400 dpi. 35,00 kn
7.2.5. A3 (297×420 mm) siva skala do 100 dpi. 32,00 kn
od 101 do 400 dpi. 80,00 kn
7.2.6. A3 (297×420 mm) boja do 100 dpi. 48,00 kn
od 101 do 400 dpi. 160,00 kn
7.2.7. A2 (420×594 mm) crno-bijelo do 100 dpi. 36,00 kn
od 101 do 400 dpi. 48,00 kn
7.2.8. A2 (420×594 mm) siva skala do 100 dpi. 38,00 kn
od 101 do 400 dpi. 140,00 kn
7.2.9. A2 (420×594 mm) boja do 100 dpi. 70,00 kn
od 101 do 400 dpi. 300,00 kn
7.2.10. A1 (594×841 mm) crno-bijelo do 100 dpi. 45,00 kn
od 101 do 400 dpi. 55,00 kn
7.2.11. A1 (594×841 mm) siva skala do 100 dpi. 45,00 kn
od 101 do 400 dpi. 210,00 kn
7.2.12. A1 (594×841 mm) boja do 100 dpi. 96,00 kn
od 101 do 400 dpi. 480,00 kn
7.2.13. A0 (841×1189 mm) crno-bijelo do 100 dpi. 68,00 kn
od 101 do 400 dpi. 80,00 kn
7.2.14. A0 (841×1189 mm) siva skala do 100 dpi. 68,00 kn
od 101 do 400 dpi. 420,00 kn
7.2.15. A0 (841×1189 mm) boja do 100 dpi. 180,00 kn
od 101 do 400 dpi. 960,00 kn

7.3. Digitalna reprofotografija (cijena po predlošku)
7.3.1. 4288×2848 piksela,72 dpi, – 28,00 kn
7.3.2. 288×2848 piksela, 300 dpi, – 45,00 kn

7.4. Preslikavanje arhivskih datoteka (cijena po predlošku)
7.4.1. Preslikavanje datoteka već digitalizirane građe u jpg formatu prilagođenu za objavu na internetu – 5,00 kn
7.4.2. Preslikavanje datoteka već digitalizirane grade u arhivskoj formi u tiff formatu
Moguće je jedino uz podnošenje pismenog zahtjeva te uz odobrenje voditelja zbirke i uprave Knjižnice – 45,00 kn

7.5. Isporuka digitalizirane grade (cijena po komadu)
7.5.1. CD – 5,00 kn
7.5.2. DVD – 10,00 kn
7.5.3. Usluga snimanja i kopiranja – 20,00 kn

7.6. Ispis crno-bijeli (cijena po predlošku)
7.6.1. Ispis crno/bijeli do formata A4 na 80g papiru – 2,50 kn

7.7. Skeniranje građe izvan fonda NSK; skener ZEUTSCHEL OMNISCAN 11000 (cijena po stranici), razlučivost 100 do 400 DPI
7.7.1 Format do A4 (210×297 mm) ; siva skala – 12,00 kn
7.7.2 Format od A4 (210×297 mm) do A3 (297×420 mm); siva skala – 18,00 kn
7.7.3 Format od A3 (297×420 mm) do A2 (420×594 mm); siva skala – 65,00 kn
7.7.4 Format od A2 (420×594 mm) do Al (594×841 mm); siva skala – 100,00 kn
7.7.5 Format od Al (594×841 mm) do A0 (841×1189 mm); siva skala -160,00 kn
7.7.6 Format do A4 (210×297 mm); boja – 20,00 kn
7.7.7 Format od A4 (210×297 mm) do A3 (297×420 mm); boja – 30,00 kn
7.7.8 Format od A3 (297×420 mm) do A2 (420×594 mm); boja – 100,00 kn
7.7.9 Format od A2 (420×594 mm) do Al (594×841 mm); boja – 180,00 kn
7.7.10 Format od A1 (594×841 mm) do A0 (841x1189mm); boja – 320,00 kn

7.8. Skeniranje građe iznad 400 dpi-a (uz prethodnu najavu i odobrenje voditelja zbirke i uprave Knjižnice) prema dogovoru
Skeniranje građe iznad 400 dpi-a (uz prethodnu najavu i odobrenje
voditelja zbirke i uprave Knjižnice) – prema dogovoru

8. UNAJMLJIVANJE SOBA ZA STUDIJSKI RAD (NA USLUZI JE 10 SOBA ZA STUDIJSKI RAD NA ČETVRTOME KATU NSK)
8.1. Dnevni najam sobe
Dnevni najam sobe* – 20,00 kn

9. NAKNADA ZA GUBITAK/OŠTEĆENJE GRAĐE I OPREME
9.1. Naknada za izgubljenu ili oštećenu knjigu
9.1.1. Naknada za izgubljenu ili oštećenu knjigu – 50,00 + nabava istog
izdanja ili tržišna vrijednost izgubljenog izdanja
9.1.2. Naknada za izgubljeni broj garderobe – 50,00 kn
9.1.3. Naknada za izgubljeni broj sobe za studijski rad – 50,00 kn
9.1.4. Naknada za oštećenje računalne opreme, uključujući i bežična računala – prema procijenjenoj šteti
9.1.5. Naknada za izgubljeni ključ garderobnog ormarića – 40,00 kn
9.1.6. Naknada za slomljeni ključ u bravici garderobnog ormarića – 50,00 kn

10. NAJAM GARDEROBNOG ORMARIĆA *
10.1.Najam garderobnog ormarića (od 8 do 21 sat) – u slučaju dostupnosti – 5,00 kn

11. NAKNADA ZA REPRODUCIRANJE I JAVNO PRIKAZIVANJE GRAĐE (CIJENA NE UKLJUČUJE IZRADU REPRODUKCIJE)*
11.1. Reprodukcije za tiskane i elektroničke publikacije
11.1.1. Naklada publikacije do 1000 primjeraka – 200,00 kn
11.1.2. Naklada publikacije do 5000 primjeraka – 300,00 kn
11.1.3. Naklada publikacije do 10000 primjeraka – 400,00 kn
11.1.4. Naklada publikacije iznad 10000 primjeraka – 500,00 kn
11.1.4. Objava reprodukcije na naslovnici, omotu i/ili koricama – uvećava ugovorenu cijenu za 50%
11.1.5. Publikacije iz kulture, znanosti i obrazovanja – odobrava se 50% popusta na ugovorenu cijenu
11.1.6. Istovremena objava tiskane i elektroničke publikacije za objavu u elektroničkoj publikaciji – odobrava se 50% popusta

11.2. Reprodukcije za plakate, kalendare, letke, straničnike i sl.
11.2.1. Crno-bijela reprodukcija – 600,00 kn
11.2.2. Reprodukcija u boji – 1.100,00 kn

11.3. Reprodukcije za videomaterijale (TV, film i sl.)
11.3.1. Reprodukcija za videomaterijale – 300,00 kn

12. SNIMANJE/FOTOGRAFIRANJE ZA POTREBE FILMA, TELEVIZIJE I SL. (U SVRHU KOMERCIJALNE PRODUKCIJE) *
12.1. Snimanje/fotografiranje građe (snimanje moguće uz prethodnu
najavu i odobrenje uprave Knjižnice)
12.1.1. Snimanje/fotografiranje građe po satu – 1.200,00 kn
12.1.2. Svaki sljedeći započeti sat – 500,00 kn
12.1.3. Snimanje/fotografiranje za potrebe kulture, znanosti i obrazovanja – odobrava se 50% popusta na ugovorenu cijenu

12.2. Snimanje/fotografiranje u prostoru i izvan Knjižnice po satu – snimanje moguće uz prethodnu najavu i odobrenje uprave Knjižnice
12.2.1. Snimanje/fotografiranje u prostoru i izvan Knjižnice po satu – 3.000,00
12.2.1. Svaki sljedeći započeti sat – 1.000,00
12.2.2. Snimanje/fotografiranje za potrebe kulture, znanosti i obrazovanja – odobrava se 50% popusta na ugovorenu cijenu

13.USLUGE KONZERVIRANJA I RESTAURIRANJA
13.1. Cijena konzervatorskih i restauratorskih radova izrađuje se
posebnom procedurom izrade troškovnika (obuhvaća izradbu troškovnika prema procjeni stručnjaka Odjela za zaštitu i pohranu Knjižnice, računovodstva Knjižnice i čelnika ustanove)
* NA USLUGU SE NAPLAĆUJE PDV!
** NAPLATA SE VRŠI SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA