CeOS_SE

Naziv projekta: Citizen-enhanced open science in Southeastern European Higher Education knowledge hubs

Skraćeni naziv projekta: CeOS_SE

Trajanje projekta: 01-01-2022 – 31-12-202

Vrijednost projekta: 30.170,00 EUR

Program: Erasmus+

Ključna aktivnost: Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

Koordinator projekta:  LIBER

Zemlje partneri: Nizozemska, Danska, Grčka, Italija, Srbija, Cipar, Bugarska i Hrvatska

Partneri:  Sveučilišna knjižnica južne Danske i Nizozemske, Sveučilište u Patrasu, Sveučilište u Torinu, Sveučilište u Beogradu, Sveučilišna knjižnica „Svetozar Marković“, Sveučilište Cipar, Sveučilište studija knjižničarstva i informacijskih tehnologija iz Bugarske i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Cilj: Povezati građane s paneuropskim naporima za otvorenu znanost. Projekt prepoznaje potrebu za razvojem povezanosti između društva i znanosti, a istraživačke knjižnice mogu biti ključan čimbenik. Mnoge su knjižnice razvile usluge potpore građanskoj znanosti, druge se oslanjaju na građane da uređuju svoje zbirke, a inicijative građanske znanosti kao što je SciStarter udružile su se s visokoškolskim knjižnicama kako bi razvile smjernice za bolju provedbu zajedničkih akcija. Usredotočujući se na otvorenu znanost koju podupire građanska znanost i povezujući se s EOSC-om, ovomu Erasmus + projektu, KA2, svrha je integrirati rezultate građanske znanosti izravno u krug otvorene znanosti. Geografsko područje, jugoistočna Europa, posebno je poduprto zbog sve većega nedostatka sinergije između otvorene i građanske znanosti. Projekt kao idealne lokacije uzima visokoškolske knjižnice koje djeluju na sveučilištima, surađuju s narodnim i drugim knjižnicama, kao središta otvorenoga znanja i inovacija.