Citat 7. srpnja 2018.

Objavljeno 4.7.2018.

Boriti se perom spada među najveća junaštva.

Miroslav Krleža