Citat 6. listopada 2014.

Objavljeno 6.10.2014.

Google vam može dati 100 000 odgovora.
Knjižničar vam može dati onaj pravi.

Neil Gaiman