Citat 4. siječnja 2021.

Objavljeno 4.1.2021.

Ali neka neodoljiva sila nuka me da predadem peru što u meni živi.

Dragojla Jarnević