Citat 31. ožujka 2017.

Objavljeno 31.3.2017.

Čovjek čita da bi postavljao pitanja.

Franz Kafka