Citat 2. studenog 2020.

Objavljeno 2.11.2020.

Vojnik sam pisane riječi, ne mača.

Matija Vlačić Ilirik