Citat 2. siječnja 2018.

Objavljeno 2.1.2018.

Početak je najvažniji dio djela.

Platon