Citat 2. kolovoza 2021.

Objavljeno 2.8.2021.

Samo lijepa naša domovina mogaše stvoriti ljepotu divnog našeg jezika, divotu naših riječi…

Antun Gustav Matoš