Citat 18. srpnja 2013.

Objavljeno 18.7.2013.

Ako imate vrt i knjižnicu, imate sve što
vam treba.

Ciceron